Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury i Sztuki


ul. Łazienna 6

62-800 Kalisz

tel. (+48 62) 765 25 00

fax (+48 62) 767 23 18

e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl

www: www.ckis.kalisz.pl


W 1825 r. wybudowano w Kaliszu salę musztry i kaplicę dla Korpusu Kadetów według projektu F. Reinsteina. Szkoła słynęła z wysokiego poziomu nauczania i wykształciła wielu wybitnych wojskowych, ale też architektów, literatów i pamiętnikarzy. Korpus Kadetów mieścił się w kompleksie kolegium pojezuickiego. Na parterze znajdowała się wspólna jadalnia, na piętrze pokoje nauki i sypialnie. Korpus zapisał piękną, patriotyczną kartę w dziejach miasta i przetrwał czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W 1881 r. władze rosyjskie szkołę zamknęły. Po rozwiązaniu Korpusu Kadetów w gmachu urządzono wspólną kaplicę grecko-rosyjską, a pomieszczenia szkolne przeznaczono na koszary dla wojska rosyjskiego. W drugiej połowie XIX w. w dawnej sali musztry odbywały się koncerty, bale i imprezy amatorskie. Kiedy w latach 80-tych tego wieku kupiec Goliński przerobił teatr na ujeżdżalnię koni, przyjezdne trupy teatralne dawały tu przedstawienia. Odbywały się tu też zebrania różnych towarzystw i organizacji, dozwolonych w owym czasie. Po odzyskaniu niepodległości gmach stał się kasynem oficerskim 29 Pułku Strzelców Kaniowskich.
W latach 60. XX zmieniono nazwę na Kaliski Dom Kultury. W czerwcu 1975 r., po administracyjnej zmianie mapy kraju, KaDeK awansował do rangi Wojewódzkiego i od tej pory stara się na różne sposoby budować, animować i wspierać działania kulturalne w nowo powstałym województwie.
Do dziś odbywają się tu: Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych, Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”, powstało Radio Centrum, Kino Centrum, galerie, videoteka, wznowił działalność klub Wanatówka.