Polmic - FB

centraum kulturalne (J)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Jeleniogórskie Centrum Kultury


ul. 1 Maja 60

58-500 Jelenia Góra

tel. (+48 75) 64 23 880

fax (+48 75) 64 23 881

tel./fax (+48 75) 64 23 882

e-mail: jck@jck.pl

www: www.jck.pl


Jeleniogórskie Centrum Kultury powstało w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Regionalnego Centrum Kultury. Misją placówki jest przygotowanie mieszkańców Jeleniej Góry, a zwłaszcza młodego pokolenia, do twórczego uczestnictwa w kulturze, gdzie wiodącą i priorytetową rolę spełnia edukacja artystyczna prowadzona we wszystkich podstawowych dziedzinach sztuki, animacja zjawisk kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości miejsca oraz prezentacja i promocja wytworów kultury i sztuki. Prowadzony przez JCK impresariat artystyczny pracuje głównie na rzecz miasta, ale też regionu jeleniogórskiego.
Twórcza kadra instruktorów zapewnia szerokie możliwości rozwinięcia swoich zainteresowań, talentów, zdobycia wiedzy, dająca szansę samorealizacji w wielu pracowniach artystycznych, warsztatach twórczych, zespołach artystycznych, na organizowanych przeglądach, konkursach, festiwalach.
Oferta edukacyjno-artystyczna JCK obejmuje: pracownie plastyczne (grafiki, ceramiki, witrażu, malarstwa i rysunku, artystycznej, fotografii czamo-białej), warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów, licealistów i studentów oraz dorosłych, konsultacje z zakresu gitary klasycznej i elektrycznej dla muzyków o różnym stopniu zaawansowania, warsztaty teatralne dla dzieci w ramach pracowni teatralnej, warsztaty i treningi teatralne w ramach Warsztatu EKSPRESS-JA dla młodzieży licealnej i studentów oraz konsultacje dla teatrów amatorskich i recytatorów, tańca towarzyskiego i dyskotekowego, tańca break-dance, zajęcia z zakresu technik relaksacyjnych i miłośniczych (tai-chi, joga) oraz tańców dawnych i zajęcia rytmiczne.
Działalność kształceniowa i doskonaląca to: Jeleniogórskie Studium Fotografii, kursy języków obcych, twórcze i konsultacyjne spotkania fotografików w Famach Wszechnicy Fotograficznej, formy doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, pedagogów, nauczycieli, terapeutów z zakresu pedagogiki zabawy, pracy z grupami nieformalnymi, zajęcia i lekcje edukacyjne dla szkół, pracownia dokumentacji audiowizualnej.
JCK organizuje coroczne Forum inicjatyw Teatralnych Mały Bombart – festiwal dla amatorskich zespołów teatralnych, Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne KLAMRA, koncerty Jeleniogórskiej Ligi Rocka, Święto Ulicy 1 Maja – święto mieszkańców Jeleniej Góry, Zaduszki Poetyckie, eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, imprezy o charakterze etnograficznym pielęgnujące obrzędy i tradycje związane z regionem, wystawy czasowe w Galerii "Korytarz" oraz "Pod Brązowym Jeleniem" prezentujące dorobek uznanych i debiutujących artystów. Stałą działalność prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS.