Polmic - FB

centraum kulturalne (T)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Tczewskie Centrum Kultury


ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10

83-110 Tczew

tel. (+48 58) 531 04 64

fax (+48 58) 531 39 85

tel./fax (+48 58) 531 07 07

e-mail: tck@tck.tczew.pl

www: www.tck.tczew.pl


Tczewskie Centrum Kultury jest placówką, która swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Tczew. Z roku na rok proponuje nowe formy czynnego uczestnictwa w kulturze, poprzez edukację artystyczną i wychowanie przez sztukę. Inicjuje różnorodne formy kreacji indywidualnej. Organizuje wiele imprez masowych, dla których istotnym elementem jest integracja środowisk, uczestnictwo we wspólnej zabawie.
Najważniejszym zadaniem placówki jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, która pozwala kształtować osobiste zainteresowania, budzi świadomość przynależności do tradycji kulturowej.