Polmic - FB

centraum kulturalne (W)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Wejherowskie Centrum Kultury


ul. Sobieskiego 255

84-20 Wejherowo

tel. (+48 58) 672 27 75

fax (+48 58) 672 43 84

tel./fax (+48 58) 672 15 59

e-mail: wck@oknet.com.pl

www: www.wck.wejher.pl


Wejherowskie Centrum Kultury zostało powołane uchwałą Rady Miasta 4 września 1990 r. na bazie byłego MDK z nową lokalizacją przy ul. Sobieskiego 255.
W okresie minionego 10-lecia placówka stopniowo rozszerza zakres swojej działalności, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społeczeństwa i różnych środowisk. Z roku na rok wzrasta ilość kół zainteresowań oraz ilość uczestników biorących aktywny udział w życiu WCK. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami i podmiotami z terenu powiatu wejherowskiego na płaszczyźnie kulturalnej. Przez 10 lat istnienia WCK na stałe zakorzeniło się w panoramie kulturalnej miasta z czasem stając się główną placówką realizującą kalendarz imprez kulturalnych Wejherowa. Od 1 lipca 2000 r. jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.