Polmic - FB

filharmonia (O)

F N O P W

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku


ul. Odeska 1

15-406 Białystok

tel. (+48 85) 306 75 71

fax (+48) 505 624 832

e-mail: opera@oifp.eu

www: www.oifp.eu


Dyrektor: Damian Tanajewski

Początki Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 roku, kiedy w Białymstoku powstała Państwowa Orkiestra Symfoniczna. W 1974 roku uzyskała ona status Filharmonii, a w 1976 roku przeniosła się do siedziby na ulicy Podleśnej z piękną salą koncertową, co umożliwiło realizację szerokiego, ambitnego repertuaru, a także organizację festiwali, koncertów i konkursów. Kolejnymi dyrektorami instytucji od momentu powstania Orkiestry Symfonicznej byli dyrygenci: Kazimierz Złocki (1953-1955), Leon Hanek (1955-1958), Jan Kulaszewicz (1958-1971), Tadeusz Chachaj (1971-1989) Mirosław Jacek Błaszczyk (1990-1996), Marcin Nałęcz-Niesiołowski (1997 - 2011), Roberto Skolmowski (2011-2014). Estrada Filharmonii gościła światowej sławy solistów i dyrygentów: Jerzy Maksymiuk, Jan Krenz, Jerzy Katlewicz, Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Józef Świder, Krzysztof Penderecki, Tadeusz Wojciechowski, Jacek Kaspszyk, Wojciech Michniewski, Tadeusz Strugała, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Józef Stompel, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Krystian Zimerman, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Światosław Richter, Shlomo Mintz, Piotr Paleczny i wiele innych.
W 2005 roku Filharmonia stała się częścią narodowej instytucji kultury, która otrzymała nazwę Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Otwarcie nowoczesnego gmachu instytucji nastąpiło w 2012 roku. Centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski. Jej dyrektorem od 2015 roku jest Damian Tanajewski.
W Białymstoku, mieście łączącym Europę Zachodnią ze Wschodem, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki jest ośrodkiem artystycznym otwartym na środowiska mniejszości narodowych, zainteresowanym współpracą z krajami Europy Wschodniej i krajami nadbałtyckimi.  Instytucja prowadzi różnorodną działalność artystyczną: teatralną, muzyczną, dysponuje trzema scenami (Duża Scena, Scena Kameralna, Amfiteatr), własnym studio nagrań oraz warunkami do realizacji radiowo-telewizyjnych. Budynek Centrum tworzy także atrakcyjną przestrzeń konferencyjną i wystawienniczą. Przez wiele lat Białystok był miejscem organizowania Ogólnopolskich Festiwali Muzyki i Poezji, Ogólnopolskich Prezentacji Młodych Talentów, Międzynarodowych Konkursów Akordeonowych, Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego, Festiwalu Filmowego "Camera!Ta", Festiwalu im. Jana Tarasiewicza, Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Od 2012 roku odbywa się tu Halfway Festival: to wydarzenie muzyczne „w połowie drogi” spotyka artystów z Zachodu i Wschodu.
W Centrum mają swoją siedzibę Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej, Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespoły kameralne: Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Zespół Muzyki Dawnej CONSORT 415 oraz Quintet Dęty Blaszany Op!era Brass.
Filharmonicy Białostoccy od lat koncertują w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Austrii. W czerwcu 1995 roku Orkiestra odbyła tournée po Stanach Zjednoczonych występując m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku oraz w Milwaukee pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka
Centrum czynnie współpracuje z Instytutami Kultury Austriackiej, Francuskiej, Węgierskiej, Japońskiej i Koreańskiej, co umożliwia prezentowanie melomanom najlepszych solistów i zespołów z zagranicy.
Artyści Filharmonii bardzo dużo czasu poświęcają edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Są organizowane tematyczne koncerty symfoniczne oraz audycje muzyczne dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, a także młodzieży szkół średnich w mieście i województwie. W bogatym i różnorodnym repertuarze tej instytucji znajdują się spektakle operowe, muzyczne, teatralne, a ponadto koncerty symfoniczne i – w ramach sceny impresaryjnej – koncerty muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej. 
 
aktualizacja: luty 2016 (wa)