centraum kulturalne (Z)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Zamek Książąt Pomorskich


ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

tel. (+48 91) 433 88 41

fax (+48 91) 434 79 84

e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

www: www.zamek.szczecin.pl


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest jednym z głównych ośrodków życia kulturalnego na Pomorzu Zachodnim. Odbudowany ze zniszczeń wojennych stał się siedzibą instytucji administracyjnych i kulturalnych, m.in. instytucji o nazwie Zamek Książąt Pomorskich, której celem jest wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej w Szczecinie i województwie. Działalność Zamku Książąt Pomorskich jest finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność muzyczna i wystawiennicza Zamku. Odbywają się tu koncerty kameralne, muzyki klasycznej i dawnej, chóralne, w tym Międzynarodowy Festiwal Chóralny, coniedzielne Koncerty Południowe, Koncerty Kameralne przy Świecach, w sezonie letnim Koncerty Promenadowe na małym dziedzińcu i Koncerty Estradowe na dużym. Wśród wykonawców są również zespoły i soliści z całego świata (Jose Careras, Michał Urbaniak, Goran Bregovič, Chuck Mangione, Vadim Brodsky, Konstanty Andrzej Kulka, Valerij Oistrach, Jean-Marc Fessard, Tomasz Stańko). Zamek Książąt Pomorskich jest też organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych odbywających się w innych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, m.in. Pomorskiego Lata Muzycznego, Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego i innych.
Przy Zamku działa m. in. Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova. Swoje sceny mają Teatr Krypta i Piwnica Przy Krypcie, działa kameralne Kino „Zamek”, odbywają się seminaria i spotkania naukowe, Szczecińskie Dni Turystyki, imprezy promocyjne itp.
W skrzydłach północnym i południowym znajdują się galerie wystaw artystycznych, w których każdego roku prezentowanych jest około 30 wystaw, w tym wystawy fotograficzne, historyczne, plastyczne. Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi galeriami sztuki, muzeami, archiwami czy środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy, to nierzadko okazje do zobaczenie prac najlepszych twórców lub wyjątkowych kolekcji. Wśród wielu innych dużym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje fotografii Ryszarda Horowitza, malarstwa Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego, grafik Güntera Grassa czy Salvadora Dalego.
Zamek Książąt Pomorskich prowadzi także działania w zakresie badań i dokumentowania oraz upowszechniania dziejów i historii obiektu oraz Pomorza Zachodniego. Znajdują się tu pracownie: archeologiczna, konserwacji dzieł sztuki, dziedzictwa kulturowego, fotograficzna. Prowadzona jest też działalność wydawnicza.