Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Młodzieżowe Centrum Kultury


ul. Reymonta 33

96-100 Skierniewice

tel. (+ 48 46) 833 33 36

fax (+ 48 46) 833 36 39

tel./fax (+ 48 46) 833 24 12

e-mail: mck@mck.xo.pl

www: www.mck.skierniewice.com.pl


W ciągu roku Młodzieżowe Centrum Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem ponad 200 przedsięwzięć kulturalnych o różnym charakterze i zasięgu. Na tę liczbę składają się: przeglądy, festiwale i konkursy, imprezy plenerowe, koncerty, spektakle teatralne, wystawy plastyczne i fotograficzne, zajęcia warsztatowe, wykłady, projekcje filmowe, spotkania autorskie, prelekcje podróżnicze, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne.
We współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zostały organizowane wystawy tematyczne przybliżające kulturę, tradycje i życie codzienne mieszkańców różnych regionów świata. W galerii MCK prezentowane były m.in. wystawy: „Kobiety Czarnej Afryki”, „Obrazki z Mali”, „Dzień Dziecka w Afryce”, „Nowy Rok na Dalekim Wschodzie”, „Lalki polskie, lalki świata”, „Birma – dalej są już tylko smoki”, „Afganistan – piękno utracone”, „Antarktyka – obrazy zapamiętane”, „W afrykańskim rytmie”.
MCK organizuje także wystawy indywidualne i zbiorowe, na których mogą zaprezentować swoją twórczość plastycy i fotograficy amatorzy i profesjonaliści. Przeglądowi dokonań plastycznych dzieci i młodzieży służy działająca już od lat Szkolna Galeria.
Od wielu lat MCK otacza opieką amatorską twórczość teatralną i ruch recytatorski, stwarzając młodym ludziom (poprzez organizację konkursów i przeglądów) okazję do konfrontowania i podwyższania swoich umiejętności.
Wychodzi również naprzeciw miłośnikom muzyki i stara się zaspokoić ich różnorodne gusty. Od kilku lat organizuje Rock Maj Festiwal, imprezę o charakterze konkursowo-koncertowym z udziałem zespołów z różnych regionów Polski. Finał imprezy uświetniają „gwiazdy”. Dotychczas były to zespoły: Acid Drinkers, Lipali, Armia. Na początku lipca przez dwa dni rozbrzmiewa „muzyka świata”, w ramach Europejskiego Festiwalu Muzyki Folk i Ethno „Etnosfera”. Obok grup zagranicznych prezentują się również zespoły i artyści z Polski. Koncertowali m.in.: Golec Orkiestra, Trebunie Tutki , Fiolka, Justyna Steczkowska.
Również coroczne Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw jest okazją do obejrzenia i wysłuchania gwiazd polskiej estrady. Gościli już tacy wykonawcy, jak: Janusz Laskowski, Jerzy Połomski, Rudi Schubert, Alicja Majewska, Irena Jarocka, Halina Frąckowiak.
Natomiast miłośnikom muzyki klasycznej MCK proponuje udział w koncertach Festiwalu Muzyki Romantycznej (I połowa listopada).
Od września 2004 r. MCK wzbogaciło swoją ofertę programową o nowe formy edukacyjne: pokazy slajdów z różnych zakątków świata pn. „Podróże bez granic” i wykłady z literatury i teatru. Propozycje te zyskały już stałe grono odbiorców.
Osobnym rozdziałem działalności Centrum jest współpraca kulturalna z zagranicą. Kontynuuje ją z 4 miastami partnerskimi: Chatelaillon-Plage we Francji, Gerą w Niemczech, Purgstahl w Austrii i Szentes na Węgrzech. Współpraca ta owocuje wymianą zespołów artystycznych i animatorów kultury, a także realizacją dużych wspólnych projektów, np. Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych i Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego (odbyły się już dwie edycje).
Z powodzeniem prowadzi także współpracę z placówkami oświaty, kultury oraz z organizacjami pozarządowymi w mieście. Wynikiem wspólnych działań są koncerty, warsztaty, akcje charytatywne i imprezy rekreacyjno-sportowe.