Polmic - FB

szkoła (M)

A I K M N O P S U W Z

Mała Akademia przy Zakładzie Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu


ul. Św. Marcin 87

61-808 Poznań

tel. (+48 61) 8 568 935

fax (+48 61) 8 568 932

tel./fax (+48) (0) 501 457 300


Od października 2003 roku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu działa – prowadzona przez Zakład Rytmiki – Mała Akademia. Kształci ona dzieci w wieku przedszkolnym (do lat sześciu) i szkolnym (od lat siedmiu). W roku akademickim 2005/06 zajęcia rozpoczynają się od 1 października.
Celem edukacji jest rozwój potencjału intelektualnego, muzycznego i emocjonalnego. Prowadzone są zajęcia z rytmiki, śpiewu, tańca, gry na instrumentach, plastyki. Włączane są elementy percepcji muzycznej oraz ćwiczenia korygujące wady postawy. Ponadto dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z kompozytorami, dyrygentami, instrumentalistami i lutnikami – nauczycielami Akademii: odwiedzają pracownie muzyczne, uczestniczą, wraz z rodzicami, w specjalnie przygotowywanych koncertach studentów i pedagogów. Zajęcia Małej Akademii odbywają się w niewielkich grupach i uwzględniają indywidualne potrzeby oraz predyspozycje dzieci. Ponadto przewiduje się uruchomienie rytmikoterapii dla dzieci z rozmaitymi problemami rozwojowymi. Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć dla rodziców z zakresu rytmiki relaksacyjnej i tańca.
Tryb pracy Małej Akademii jest następujący:
  • dzieci do lat sześciu – dwa razy w tygodniu po 45 minut; opłata miesięczna 90 zł;
  • dzieci od lat siedmiu – dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny; opłata miesięczna 180 zł.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.