Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Miejskie Centrum Kultury


Al. Wolności 4

34-300 Żywiec

tel. (+48 33) 475 11 60-66

fax (+48 33) 475 11 61

e-mail: mck@mck.zywiec.pl

www: www.mck.zywiec.pl


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej, utworzoną w wyniku likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w Żywcu oraz na bazie Amfiteatru pod Grojcem i klubów środowiskowych przejętych z Zespołu Zamkowo-Parkowego w Żywcu.
Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Żywca poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ważnym zadaniem będzie koordynacja działań kulturalnych mająca na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.
Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem Miejskiego Centrum Kultury realizowane są następujące zadania:
• organizowanie przeglądów, koncertów i festiwali
• prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• prowadzanie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań
• prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych klubów środowiskowych
• organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych.
W celu uzupełnienia oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, fundacjami i wszystkimi chętnymi do współpracy na rzecz rozwoju działalności kulturalnej.
W Miejskim Centrum Kultury organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, inauguracje roku akademickiego, uroczystości okolicznościowe, występy zespołów, kapel oraz teatrów.
Działalność kulturalną w ramach Miejskiego Centrum Kultury prowadzą kluby środowiskowe: AKWARIUM, OGRÓDEK, PAPIERNIK, ŚRUBKA.
W obecnej chwili w Miejskim Centrum Kultury działają następujące sekcje i zespoły:
• sekcje teatralne
• sekcje muzyczno-wokalne
• sekcje tańca
• sekcje rytmiki
• sekcje areobicu
• sekcje modelarstwa
• sekcje plastyczne
• sekcje akrobatyki
• sekcja filmowa
• sekcja fotograficzna
• sekcja astronomiczna
• warsztaty dziennikarskie
• zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych
• Żywiecka Orkiestra Kameralna
• Chór AKORD
• Żywiecka Orkiestra Dęta
• zespół piosenki dziecięcej „Żywieckie dzieci”
• zespoły rockowe
• zespoły tańca nowoczesnego
• zespoły folklorystyczne
• grupa rycerstwa
• kawiarenka internetowa
• Koło Gospodyń Wiejskich.