Polmic - FB

konkurs (W)

A D E K L M N O Ś W

Wrocławska Nagroda Muzyczna


Towarzystwo im. Józefa Hofmanna


ul. Marii Konopnickiej 48

51-142 Wrocław

tel. (+48 71) 352 84 94

e-mail: hofmann@free.art.pl

www: http://free.art.pl/hofmann/nagroda


Idea Wrocławskiej Nagrody Muzycznej powstała w Jubileuszowym Roku 2000, który we Wrocławiu zaobfitował w niezwykłe wydarzenia muzyczne, m.in. wizyty światowej sławy orkiestr: Filharmonii Nowojorskiej, londyńskiej Royal Philharmonic, mediolańskiej La Scali oraz artysty Placido Domingo, śpiewającego na wrocławskim Rynku. Pomysłodawczynią Nagrody była Janina Domaszewicz-Czajka, a corocznie przyznaje ją Towarzystwo im. Józefa Hofmanna we współpracy z Wydziałem Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wrocławska Nagroda Muzyczna jest jedynym na Dolnym Śląsku wyróżnieniem dotyczącym tzw. muzyki poważnej. Przyznawana jest wybitnym artystom, instytucjom, badaczom i popularyzatorom muzyki oraz przedstawicielom ruchu amatorskiego w ramach sezonu artystycznego, który we Wrocławiu rozpoczyna się wrześniową edycją festiwalu "Wratislavia Cantans", a kończy z upływem wakacji. Kapitułę Wrocławskiej Nagrody Muzycznej stanowią krytycy muzyczni, dziennikarze z różnych mediów, elitarne grono znawców.