Polmic - FB

festiwal (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Podróże Po Strunach


Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe
ul. Ruska 46a/14
Wrocław
Adres korespondencyjny: skr. poczt. 1063

50-131 Wrocław 3

tel. (+48 71) 793 67 43

fax (+48) (0) 605 150 775

e-mail: wtg@op.pl

www: www.gitara.wroclaw.pl/podroze.htm


Środowe koncerty gitarowe, organizowane przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, to już ponad trzyletnia tradycja. Podróże Po Strunach to kontynuacja organizowanego wcześniej cyklu Gitara w Art Hotelu. Od 2001 roku odbyło się ponad 70 koncertów z udziałem ponad 100 wykonawców. Podczas koncertów prezentowane są bardzo różnorodne style muzyki gitarowej od klasyki i muzyki współczesnej, poprzez bossanowę, folklor latynoamerykański aż po jazz i flamenco. Obok solowych występów pojawiają się zespoły gitarowe oraz goście gitarzystów – znakomici muzycy prezentujący bardzo odmienne style i zainteresowania.
Koncerty gościły już wielkie gwiazdy formatu Tommiego Emmanuela, jednak przede wszystkim mają służyć prezentacji młodych talentów, artystów przed którymi już niebawem staną otworem światowe sceny, a występując przed publicznością zdobywają doświadczenie i uznanie.
Cykl koncertów Podróże Po Strunach odbywa się dzięki przychylności Samorządu Wrocławia, który wspiera finansowo to przedsięwzięcie. Organizatorem jest Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, a pomysłodawcą i szefem artystycznym koncertów - Marek Długosz.