Polmic - FB

konkurs (O)

D K L M N O W

Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Eugenii Umińskiej


Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu


ul. Św. Marcin 87

61-808 Poznań

tel. (+48 61) 856 89 00

fax (+48 61) 853 66 76

e-mail: amuz@man.poznan.pl

www: www.amuz.poznan.pl


Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków, któremu patronuje znakomita polska skrzypaczka i pedagog Eugenia Umińska, odbywać się będzie w Poznaniu dniach od 13 do 20 listopada 2005 roku. Konkurs organizowany jest przez poznańską Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól muzycznych II stopnia (grupa A) oraz dla studentów akademii muzycznych (grupa B). Dla uczestników grupy A konkurs jest dwuetapowy, a obowiązujący program dostosowany do wieku grających; dla uczestników grupy B konkurs składa się z trzech etapów, przy czym repertuar przewidziany w regulaminie obejmuje najwybitniejsze pozycje literatury skrzypcowej od baroku do współczesności. Regulamin przewiduje trzy nagrody i trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.