Polmic - FB

konkurs (O)

D K L M N O W

Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy


Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich


Biuro Konkursu: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1/2

Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00

e-mail: wi@chopin.edu.pl

www: www.amuz.gda.pl/oka


Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy jest imprezą cykliczną organizowaną od 1975 roku, odbywającą się w kategorii uczelni artystycznych co cztery lata w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju. Celami Konkursu są:
  • prezentacja i popularyzacja osiągnięć artystycznych w polskiej dyscyplinie akordeonowej,
  • promowanie i wspieranie młodych talentów muzycznych,
  • wymiana doświadczeń artystycznych i dydaktycznych,
  • popularyzowanie akordeonistyki w regionie.