Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej "W stronę polifonii"


Akademia Muzyczna we Wrocławiu - Wydział Edukacji Muzycznej - Katedra Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów


pl. 1 Maja 2

50-043 Wrocław

tel. (+48 71) 355 55 43 w. 157

e-mail: belstar@amuz.wroc.pl

www: www.amuz.wroc.pl


Ideą turnieju jest konfrontacja umiejętności młodych chórmistrzów, różnych metod pracy z zespołem chóralnym, jak również integracja środowiska muzycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorką powołania do życia turnieju „W stronę polifonii” była prof. Zofia Krasnodębska-Urbanyi – pedagog Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pierwsze dwie edycje odbyły się w 1991 i 1999 roku (przerwa spowodowana była względami finansowymi). Trzecia edycja odbędzie się w dniach 16-18 grudnia 2005 roku. Organizatorzy planują, by impreza ta odbywała się regularnie co 4-5 lat.