Polmic - FB

festiwal (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich (dawniej: Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich)


ul. Dunajewskiego 5

31-111 Kraków

tel. (+48 12) 267 30 69

fax (+48) 602 427 171

tel./fax

e-mail: mfkk@zkp.krakow.pl

www: www.zkp.krakow.pl


Dyrektor artystyczny: Marcel Chyrzyński

Festiwal Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich powstał w 1989 roku z inicjatywy ówczesnego zarządu oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Krakowie (Maciej Negrey, Juliusz Łuciuk, Jerzy Kaszycki, Kazimierz Pyzik). Pierwsza edycja była przeglądem środowiskowym, podczas którego odbyło się 8 koncertów. Od 1994 roku festiwal zyskał rangę międzynarodową i jego zadaniem stała promocja i prezentacja współczesnej, profesjonalnej twórczości kompozytorów krakowskich (od klasyków i generacji profesorów, poprzez wyróżniające się średnie pokolenie, po kompozytorów najmłodszych oraz studentów kompozycji) realizowana w kontekście muzyki krajów sąsiadujących oraz krajów unii europejskiej i muzyki światowej. Podczas festiwalu melomani, muzycy i krytycy muzyczni mają okazję zapoznać się z nowymi utworami, których wykonania są często światowymi prawykonaniami i premierowymi wykonaniami w Polsce. Program festiwalu obejmuje różnego typu koncerty, w tym koncerty kompozytorskie (m.in. Romana Bergera, Krzysztofa Meyera, Marka Stachowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego - w 2003 roku z okazji jego jubileuszu 70-lecia), monograficzne, koncerty muzyki elektroakustycznej (organizowane przy współpracy ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie), a także spotkania z kompozytorami, wykłady uniwersyteckie (wygłaszane m.in. przez teoretyków muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego), projekcje filmów o kompozytorach oraz wystawy rzeźby i malarstwa. Siedemnasta edycja festiwalu w 2005 roku poświęcona została pamięci Marka Stachowskiego, 19. edycja w 2007 roku – pamięci Konstantego Regameya, zaś 21. edycja w 2009 roku – Krystynie Moszumańskiej-Nazar. W 2006 roku festiwalowi po raz pierwszy towarzyszył cykl koncertów New Music - New Faces, przygotowany przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich.
Nazwa festiwalu kilkakrotnie ulegała modyfikacjom, mającym na celu uwypuklenie istoty formuły programowej przedsięwzięcia: do 10. edycji wydarzenia dodano podtytuł „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej”, w 2002 roku oba człony zostały scalone i przekształcone na „Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”, zaś od 2014 roku festiwal otrzymał nową nazwę: „Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich”.
Podczas festiwalowych koncertów zaprezentowały się znane zespoły i soliści, m.in. klarnecista Hakan Rosengren, Andrzej Bauer, Janusz Olejniczak, Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Agnieszka Rehlis, Orkiestra „Aukso” pod dyr. Marka Mosia, Kwartet Śląski, Sinfonietta Cracovia, zespół Zephyros z Monachium, Quasars Ensemble z Bratysławy, Kwartet im. Łysenki z Kijowa, Filharmonia Częstochowska i Radiowa Orkiestra Symfoniczna z Krakowa, Narodowa Orkiestra Kameralna „Soliści Kijowa” pod dyr. Bohdana Kotorowycza, Kwintet fortepianowy Archi, Verdehr Trio (USA), Cracow Duo, Chór Kameralny Cantus (Ukraina), Kwartet Dafô, Mitteleuropäische Kammerorchester i inni. Wiele koncertów zostało nagranych i retransmitowanych w Programie II Polskiego Radia, a w 1996 roku Telewizja Polska nadała koncert Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Niektóre z wydarzeń zostały wyemitowane przez europejskie i światowe radiofonie, m.in. przez BBC (Anglia), CBC (Kanada), CR (Czechy), HUMR (Węgry), NOS (Holandia), NZPR (Nowa Zelandia), RDP (Portugalia), TRT (Turcja), TFM (Japonia) i WGBH (USA).
W latach 1994-2013 dyrektorem artystycznym i twórcą oryginalnej koncepcji programowej festiwalu był Jerzy Stankiewicz. W 2014 roku kierownictwo artystyczne nad festiwalem objął Marcel Chyrzyński.
 
aktualizacja: grudzień 2014 (ab)