Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. Jana Pieterszoona Sweelincka


Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra


tel. (+48 58) 320 62 50

fax (+48 58) 305 39 60

e-mail: sekretariat@filharmonia.gda.pl

www: www.filharmonia.gda.pl


Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka, organizowany jest przez Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” przy współpracy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz gdańskiej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki. To jedna z najbardziej liczących się imprez związanych z muzyką organową, nie tylko w Polsce ale i w Europie, przyciągająca do Gdańska najbardziej utalentowanych młodych muzyków, dla których udział w konkursie jest ogromną nobilitacją i dla większości pierwszym, poważnym krokiem ku światowej karierze.
Konkurs adresowany jest do młodych organistów (do 32 roku życia) z całej Europy. Przesłuchania konkursowe odbywają się w gdańskich kościołach: w Bazylice św. Brygidy i w Bazylice św. Mikołaja oraz w Filharmonii (posiadającej 95 głosowy instrument Kuhna), a od szóstej edycji w 2006 roku - także w Katedrze Pelplińskiej.