Polmic - FB

biblioteki ()

A B D G I L M N S W Z

lp. Nazwa
41 Salonik Chopinów
42 Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki - Biblioteka, Muzeum i Archiwum
43 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego - Fonoteka
44 Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN (dawne Archiwum Fonograficzne im. Mariana Sobieskiego)