Polmic - FB

instytuty kultury (I)

I N

lp. Nazwa
1 Instytut Adama Mickiewicza. Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej
2 Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku
3 Instytut Muzyki i Tańca