Polmic - FB

konkursy (M)

A D E K L M N O Ś W

lp. Nazwa
41 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego
42 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego "Per aspera ad astra"
43 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina (Concours International de Piano Milosz Magin)
44 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
45 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna
46 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
47 Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
48 Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
49 Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki
50 Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej (dawniej im. Krzysztofa Pendereckiego)
51 Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego
52 Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej "W stronę polifonii"