Polmic - FB

organizacja (Ś)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Śląskie Towarzystwo Muzyczne


ul. Dąbrówki 15/8

40-081 Katowice

tel. (+48 32) 206 89 72

e-mail: biuro@stm.art.pl

www: www.stm.art.pl


Śląskie Towarzystwo Muzyczne zostało powołane w 1999 roku przez młode pokolenie muzyków do realizacji inicjatyw kulturalnych: koncertów, festiwali, seminariów, kursów muzycznych, a także do prowadzenia działalności wydawniczej i udzielania stypendiów wyróżniającym się osobowościom twórczym. Główne cele stowarzyszenia to poszerzenie kręgu miłośników i odbiorców muzyki, stworzenie mecenatu nad niekomercyjnymi zjawiskami artystycznymi oraz współpraca z europejskimi instytucjami kultury, mediami i twórcami różnych dziedzin sztuki. Członkami Śląskiego Towarzystwa Muzycznego mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa, firmy i instytucje, które popierają i czynnie realizują cele towarzystwa lub świadczą pomoc materialną na jego rzecz.