Polmic - FB

organizacje ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

lp. Nazwa
121 Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców
122 Stowarzyszenie "Musica Sacra"
123 Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
124 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"
125 Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Współczesnej”
126 Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
127 Stowarzyszenie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego
128 Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
129 Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do Wszystkiego"
130 Stowarzyszenie Artystów Polskich
131 Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
132 Stowarzyszenie Artystyczne "Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki"
133 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon
134 Stowarzyszenie Artystyczne im. Ryszarda Bukowskiego
135 Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum
136 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
137 Stowarzyszenie De Musica
138 Stowarzyszenie Dom Tańca
139 Stowarzyszenie Flecistów Polskich
140 Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena