Polmic - FB

organizations ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

No. Name
101 Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
102 Polskie Stowarzyszenie Puzonistów i Tubistów
103 Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej
104 Polskie Towarzystwo Bachowskie
105 Polskie Towarzystwo Carla Orffa
106 Polskie Towarzystwo Harfowe
107 Polskie Towarzystwo Harfowe
108 Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej
109 Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej
110 Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
111 Polskie Towarzystwo Taneczne
112 Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra"
113 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
114 Porozumienie "Łazienki Królewskie"
115 Pro Sinfonika - Klub im. Stefana Kisielewskiego
116 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
117 Salzman Music Artists Management
118 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
119 Sinfonia - Impresariat Artystyczny
120 Société Maria Szymanowska
121 Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców
122 Stowarzyszenie "Musica Sacra"
123 Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
124 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"
125 Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Współczesnej”
126 Stowarzyszenie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego
127 Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
128 Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do Wszystkiego"
129 Stowarzyszenie Artystów Polskich
130 Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
131 Stowarzyszenie Artystyczne "Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki"
132 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon
133 Stowarzyszenie Artystyczne im. Ryszarda Bukowskiego
134 Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum
135 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
136 Stowarzyszenie De Musica
137 Stowarzyszenie Dom Tańca
138 Stowarzyszenie Flecistów Polskich
139 Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
140 Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza
141 Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
142 Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego
143 Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna
144 Stowarzyszenie Kulturalne Kontur
145 Stowarzyszenie Kultury Akademickiej - Instytut Sztuki
146 Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe
147 Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
148 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej
149 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
150 Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze