Polmic - FB

organizacje ()

A B C D F G H I J K Ł M O P R S T W Z

lp. Nazwa
101 Pro Sinfonika - Klub im. Stefana Kisielewskiego
102 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
103 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
104 Sinfonia - Impresariat Artystyczny
105 Société Maria Szymanowska
106 Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców
107 Stowarzyszenie "Musica Sacra"
108 Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
109 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"
110 Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Współczesnej”
111 Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
112 Stowarzyszenie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego
113 Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
114 Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do Wszystkiego"
115 Stowarzyszenie Artystów Polskich
116 Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
117 Stowarzyszenie Artystyczne "Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki"
118 Stowarzyszenie Artystyczne im. Ryszarda Bukowskiego
119 Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum
120 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS