Polmic - FB

organizacje ()

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

lp. Nazwa
101 Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra"
102 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
103 Porozumienie "Łazienki Królewskie"
104 Pro Sinfonika - Klub im. Stefana Kisielewskiego
105 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
106 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
107 Sinfonia - Impresariat Artystyczny
108 Société Maria Szymanowska
109 Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców
110 Stowarzyszenie "Musica Sacra"
111 Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
112 Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"
113 Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Współczesnej”
114 Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
115 Stowarzyszenie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego
116 Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
117 Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do Wszystkiego"
118 Stowarzyszenie Artystów Polskich
119 Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
120 Stowarzyszenie Artystyczne "Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki"