Polmic - FB

organizacje (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

lp. Nazwa
1 Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"
2 Fundacja "ForMusic"
3 Fundacja "Młoda Muzyka Polska"
4 Fundacja "Muzyka Kresów"
5 Fundacja "Pogranicze" - Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
6 Fundacja "Pro Musica Viva"
7 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
8 Fundacja ARTE MUNDI
9 Fundacja Artibus
10 Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI
11 Fundacja Bielecki Art
12 Fundacja Concert Spirituel
13 Fundacja Europejskie Centrum Muzyki
14 Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej "Promocja talentu"
15 Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta
16 Fundacja Forum Artis
17 Fundacja Galeria na Prowincji
18 Fundacja im. Andrzeja Markowskiego
19 Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego
20 Fundacja im. Józefa Hofmanna