Polmic - FB

ensembles ()

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

No. Name
61 Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
62 Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej
63 Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
64 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
65 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
66 Chór Archikatedry Warszawskiej
67 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
68 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
69 Chór Filharmonii Krakowskiej
70 Chór Filharmonii Narodowej
71 Chór Filharmonii Śląskiej
72 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
73 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
74 Chór Polskiego Radia
75 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
76 Chór Synagogi pod Białym Bocianem
77 Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
78 Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
79 Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Chór Akademii Teologii Katolickiej)
80 Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego