Polmic - FB

zespoły ()

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

lp. Nazwa
61 Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej
62 Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
63 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
64 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
65 Chór Archikatedry Warszawskiej
66 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
67 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
68 Chór Filharmonii Krakowskiej
69 Chór Filharmonii Narodowej
70 Chór Filharmonii Śląskiej
71 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
72 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
73 Chór Polskiego Radia
74 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
75 Chór Synagogi pod Białym Bocianem
76 Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
77 Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
78 Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Chór Akademii Teologii Katolickiej)
79 Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
80 Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego (dawniej: Polski Chór Jeunesses Musicales)