Polmic - FB

zespoły (C)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

lp. Nazwa
21 Chór "Con Fuoco" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
22 Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
23 Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
24 Chór Akademicki Politechniki Śląskiej
25 Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
26 Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej
27 Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
28 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
29 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
30 Chór Archikatedry Warszawskiej
31 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
32 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
33 Chór Filharmonii Krakowskiej
34 Chór Filharmonii Narodowej
35 Chór Filharmonii Śląskiej
36 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
37 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
38 Chór Polskiego Radia
39 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
40 Chór Synagogi pod Białym Bocianem