Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej" - Białystok, 13-14 kwietnia 2015


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku - Zakład Edukacji Artystycznej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej, w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC, odbędzie się w Białymstoku w dniach 13-14 kwietnia 2015 roku.

Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania także szkolnictwa muzycznego. Mamy bowiem do czynienia z fundamentalną zmianą w układzie kultury. Dominujący niegdyś układ hierarchiczny uległ przekształceniu w model kołowy, w centrum którego znajduje się światowa popkultura, tworzona przez tzw. przemysły kultury. W tym modelu – sztuki w tradycyjnym rozumieniu, są ważne, ale peryferyjne, co budzi wiele emocji i ma konsekwencje dla edukacji muzycznej. Mając na względzie dokonującą się zmianę świata i przewidywanie kierunku, w którym te zmiany prowadzą, uczestnicy debaty zamierzają skoncentrować uwagę na kwestiach jakości kształcenia muzycznego z punktu widzenia teoretyczno-badawczej refleksji pedagogicznej, analizy szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości edukacyjnej, regulacji prawnych, wynikających z przepisów dotyczących organizacji kształcenia artystycznego, oraz nakładów finansowych asygnowanych na kulturę i edukację muzyczną.

W tematykę konferencji wprowadzą referaty prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego, prof. dr hab. Małgorzaty Kupsik, prof. dr hab. Dariusza Dyczewskiego i prof. AM w Gdańsku dr hab. Andrzeja Michalskiego.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej
w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC

13-14 kwietnia 2015 roku
UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

program


Patronat honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - prof. dr hab. Ryszard Zimak

poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku, sala koncertowa

godz. 10.30
Rejestracja uczestników

godz. 11.00
Otwarcie konferencji
Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC prof. dr hab. Bożenna Sawicka
Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej dr hab. Anna Olszewska

SESJA I
prowadzenie prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

godz. 11.15
prof. dr hab. Anna Janosz (UKW Bydgoszcz) Nauczyciel jako animator życia kulturalnego w szkole i społeczności lokalnej

godz. 11.45
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk (AM Poznań) Edukacja i aktywność muzyczna a rozwój poznawczy i intelektualny

godz. 12.15
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (AM Kraków) Realizowana w polskich uczelniach artystycznych koncepcja chóralnego kształcenia dyrygenckiego, na przykładzie Akademii Muzycznej w Krakowie

godz. 12.45
mgr Jakub Neske (student UMFC) Wirtualny Chór jako forma użycia nowoczesnej technologii w edukacji muzycznej

godz. 13.15
przerwa na kawę

SESJA II
prowadzenie prof. dr hab. Małgorzata Kupsik

godz. 14.00
prof. dr hab. Małgorzata Kupsik (AM Poznań) Oblicze współczesnej rytmiki

godz. 14.30
dr hab. Barbara Dutkiewicz (AM Katowice) Sposoby zastosowania muzyki odtwarzanej mechanicznie w procesie edukacji dzieci przedszkolnych wczoraj i dziś

godz. 15.00
dr Alicja Delecka-Bury (AS Szczecin) Praktyka studencka w świetle trzech koncepcji kształcenia nauczycieli

godz. 15.30 przerwa obiadowa

SESJA III
prowadzenie prof. nadzw. dr hab. Andrzej Michalski

godz. 16.30
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska (UwB Białystok) Edukacja w kulturze i „płynnej nowoczesności”

godz. 17.00
dr Andrzej Białkowski (UMCS Lublin) Nauczanie muzyki jako praktyka nieformalna

godz. 17.30
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Michalski (AM Gdańsk) Ontologia pedagogiki muzyki

godz. 18.00
KONCERT

godz. 18.30
SESJA PANELOWA z udziałem:
prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego – Członek Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Przewodniczący Sekcji Sztuki
prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Michalskiego – kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


wtorek, 14 kwietnia 2015 roku, godz. 10.00, sala koncertowa

godz. 10.00
dr Anetta Janowska (SGH Warszawa) Siedem nawyków skutecznego nauczyciela

godz. 11.30 przerwa na kawę

SESJA IV
prowadzenie prof. dr hab. Bożenna Sawicka

godz. 12.15
dr Maria E. Twarowska (UMFC Wydział w Białymstoku) Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków oraz projekt „Śpiewająca klasa” jako przykłady efektywnej pracy na rzecz muzycznej edukacji dzieci

godz. 12.35
mgr Wenanty Maciej Domagała (Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim) Integracja przedmiotów: muzyka, plastyka, żywe słowo, jako innowacyjna metoda kształcenia w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

godz. 12.55
wykł. Marcin J. Gałecki (UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Filia ZSM Białystok) Proces kształcenia muzycznego „Szkoły Ćwiczeń” – Filii Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

godz. 13.15
mgr Monika Bania (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) Między dźwiękiem a ciszą. Refleksje dotyczące pracy w z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi przy projektach artystyczno-edukacyjnych w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku.

godz. 13.35
Zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
st. wykł. Renata Paciukiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
mgr Anna Stankiewicz


Kontakt:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Zakład Edukacji Artystycznej
ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
www.chopin.man.bialystok.pl
tel. (85) 742 15 07
e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.