Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Sinfonietta per Sinfonietta” 2015


Organizator:  Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Sinfonietta per Sinfonietta”.

Celem Konkursu jest skomponowanie utworu dla orkiestry Sinfonietty Cracovii, którego premiera nastąpi w czerwcu 2015 roku podczas koncertu finałowego Międzynarodowego Festiwalu „Sinfonietta Festiwal” w Krakowie.

Nabór zgłoszeń zakończy się 1 czerwca 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 czerwca 2015 roku.

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia.
2. Celem Konkursu jest promocja młodych polskich kompozytorów oraz poszerzenie repertuaru na orkiestrę smyczkową.
4. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu „Sinfonietta” na orkiestrę smyczkową o składzie nie przekraczającym ilości osób: 6-5-4-4-1 i czasie trwania od 4 do 8 minut.
5. Utwór zgłoszony do konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.
6. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory.
7. Na konkurs należy przesłać anonimowo po 3 egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z materiałami - głosami) oraz płytę CD z jej elektronicznym zapisem (w formacie PDF), w kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym. Obowiązuje komputerowy skład nut.
8. Do partytur musi być dołączona zaklejona koperta opisana tym samym godłem, zawierająca dane i oświadczenia kompozytora według wzoru określonego w załączniku do regulaminu – dostępnego również na stronie internetowej Organizatora www.sinfonietta.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Karcie zgłoszenia.
10. Materiały na konkurs należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2015 roku (decyduje data wpływu – nie data stempla pocztowego) na adres:
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31 – 221 Kraków
z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski: Sinfonietta per Sinfonietta.
11. Do Jury Konkursu zaproszone będą uznane autorytety w dziedzinie kompozycji.
12. Informacje o laureatach konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora www.sinfonietta.pl do dnia 10 czerwca 2015 r.
13. Nagrodą w konkursie jest premierowe wykonanie „Sinfonietty” na Międzynarodowym Festiwalu „Sinfonietta Festiwal” w Krakowie oraz kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2015 / 2016.
14. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych); a jego decyzje są ostateczne.
15. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do końca września 2015 r.
16. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej o konkursie na stronie: www.sinfonietta.pl

Kontakt:

SINFONIETTA CRACOVIA Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
www.sinfonietta.pl
M. +48 539 959 788
F. +48 12 416 70 78

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.