Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja naukowo-artystyczna „Pulchritudo multiplex est. Wokół twórczości Mariana Sawy - w 10. rocznicę śmierci” - Warszawa


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwo im. Mariana Sawy

Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMFC prof. zw. dra hab. Ryszarda Zimaka

Opieka artystyczna:
prof. zw. dr hab. Bogdan Gola – Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej
dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC – Dziekan Wydziału
Kierownictwo naukowe konferencji:
ad. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ
KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY
Marian Sawa in memoriam

26 kwietnia 2015, niedziela, Sala Koncertowa UMFC, godz. 17.00

PROGRAM

MARIAN SAWA:
1. Cztery mazurki na fortepian (I – III 1993, IV 1994)
Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian

2. Burleska na skrzypce i fortepian (1967)
Hommage á Karol Szymanowski na skrzypce i fortepian (1964)
Jolanta Sosnowska – skrzypce
Maria Gabryś – fortepian
PRAWYKONANIA

3. Dwie pieśni na sopran i fortepian (1968), sł. Teresa Truszkowska
Wizja
Nocturn
Dorota Całek – sopran
Urszula Świerczyńska – fortepian
PRAWYKONANIE

4. Sekwens na organy (1988)
Jan Bokszczanin – organy

5. Góroliki na orkiestrę smyczkową (2000)
Orkiestra Smyczkowa ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
Aleksandra Włodarczyk – dyrygent
z klasy dyrygentury chóralnej dra hab. Sławka A. Wróblewskiego, prof. UMFC
przygotowanie orkiestry: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC

6. Ojcze nasz na chór żeński (1992)
Pater noster na chór żeński (1982)
Żeński Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Katarzyna Karbownik – dyrygent
z klasy dyrygentury chóralnej ad. dra Dariusza Zimnickiego

7. Regina Coeli na chór mieszany i organy (1996)
Laudate Dominum – Alleluja na chór mieszany a cappella (1996)
Legnicka Rapsodia na głos solo, głos recytujący i chór mieszany (1972), sł. Stanisław Srokowski
Dyptyk wiejski na chór mieszany a cappella (1988 ?)
Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Alicja Krasińska – sopran
Karol Wróblewski – recytator
Marceli Koszarny – organy
z klasy organów dra hab. Piotra Wilczyńskiego, prof. UMFC
Jerzy Sawicki – dyrygent
z klasy dyrygentury chóralnej prof. zw. dra hab. Ryszarda Zimaka

8. Fantazja „Święty Boże” (2003) na organy
Maja Baczyńska – organy

9. Tota Pulchra es amica mea na chór mieszany a cappella (1994)
Tota pulchra es Maria na chór mieszany a cappella (1999)
Terra tremuit na chór mieszany i organy (1997)
Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Damian Skowroński – organy
z klasy organów prof. zw. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego
Anna Witkowska – dyrygent
z klasy dyrygentury chóralnej prof. zw. dra hab. Bogdana Goli
Przygotowanie zespołów wokalnych:
prof. nadzw. dr hab. Ewa Marchwicka
prof. zw. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
wykł. Tomasz Hynek


Konferencja naukowo-artystyczna Pulchritudo multiplex est. Wokół twórczości Mariana Sawy – w 10. rocznicę śmierci
27 kwietnia 2015, poniedziałek
Audytorium im. K. Szymanowskiego, godz. 9.45

9.45 Powitanie gości – prof. zw. dr hab. Bogdan Gola
Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej

9.50 Uroczyste otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
Jego Magnificencja Rektor UMFC

10.00 - 11.40 – sesja pierwsza
prowadzenie: ad. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski [Warszawa, UMFC]
10.00 - 10.20 mgr Leszek Mateusz Gorecki [Warszawa] Marian Sawa – aneks do biografii
10.20 - 10.40 mgr Paulina Szklanna [Wrocław, UWr] Recepcja twórczości Mariana Sawy w dziesięć lat po śmierci kompozytora
10.40 - 11.00 mgr Maja Baczyńska [Warszawa, UMFC] Interpretacja wykonawcy oraz forma prezentacji i promocji jako klucz do popularyzacji spuścizny Mariana Sawy
11.00 - 11.20 dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC [Warszawa, UMFC] O metafizycznych aspektach poezji Mariana Sawy
11.20 – 11.40 dyskusja

11.40 – 12.00 – PRZERWA

12.00 - 13.20 – sesja druga
prowadzenie ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska [Warszawa, UMFC]
12.00 – 12.20 mgr Julita Kosińska [Warszawa, ZPSM im. F. Chopina] Religijna twórczość chóralna Mariana Sawy
12.20 – 12.40 mgr Emilia Dudkiewicz [Warszawa, UMFC] Marian Sawa jako artysta kreatywności biblijnej w świetle myśli Josepha Ratzingera
12.40 – 13.00 dr Elżbieta Siczek [Warszawa] Muzyka polichóralna Mariana Sawy
13.00 – 13.20 dyskusja

13.20 – 14.00 – PRZERWA

14.00 – 15.20 – sesja trzecia
prowadzenie: prof. zw. dr hab. Bogdan Gola [Warszawa, UMFC]
14.00 – 14.20 dr Jolanta Sosnowska [Wiedeń] Nowoodkryta SONATA na skrzypce i fortepian Mariana Sawy – niezwykły eksperyment
14.20 – 14.40 mgr Marcin Paździor [Łódź, Zespół Szkół Salezjańskich] Inspiracje podhalańskie w twórczości Mariana Sawy
14.40 – 15.10 mgr Marietta Kruzel-Sosnowska [Warszawa, ZPSM nr 4], dr Dorota Całek [Kalisz, WPA UAM] Wyrazowość pieśni na sopran i fortepian z wczesnego okresu twórczości Mariana Sawy na tle jego utworów wokalnych powstałych w innym czasie. Aspekt wokalny pieśni M. Sawy
Ilustracja muzyczna referatu:
dr Dorota Całek [Kalisz, WPA UAM] – sopran
Urszula Świerczyńska [Warszawa, PSM I st. nr 2] – fortepian
Marian Sawa – Na redzie, sł. A. Chodorowska – PRAWYKONANIE
Marian Sawa – Bliskość ukochanego, sł. W. Goethe
Marian Sawa – Wyjrzałam na ulicę, sł. W. Chotomska
15.10 – 15.30 dyskusja

15.30 – 15.50 – PRZERWA

15.50 – 17.20 – sesja czwarta
prowadzenie: dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC [Warszawa, UMFC]
15.50 – 16.10 dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz [Bytom, PSM I i II st.] Znaczenie utworów Mariana Sawy w repertuarze klawesynisty
16.10 – 16.30 ad. dr hab. Jan Bokszczanin [Białystok, UMFC] Neoklasycyzm w twórczości organowej Mariana Sawy
16.30 – 17.00 ad. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski [Warszawa, UMFC], mgr Urszula Świerczyńska [Warszawa, PSM I st. nr 2] Twórczość fortepianowa Mariana Sawy o charakterze dydaktycznym
ilustracja muzyczna referatu:
uczniowie Warszawskiej Szkoły Muzycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Warszawie, przygotowani przez mgr Urszulę Świerczyńską:
Marian Sawa – Elegia III
Szymon Michalski – fortepian, z klasy VI PSM nr 2 im. F. Chopina
Marian Sawa – Elegia I, Obertasek II
Dominika Dusińska – fortepian z klasy VI Warszawskiej Szkoły Muzycznej
17.00 – 17.20 dyskusja

17.20 Zamknięcie konferencji
– dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC
Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC


Kontakt:

Marcin Łukaszewski

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.