Polmic - FB

kalendarium konferencji (P)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Przesłuchania dla śpiewaków i pianistów do Programu Kształcenia Młodych Talentów – AKADEMIA OPEROWA - 14 i 20 czerwca 2015


Organizator:  Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Warunki uczestnictwa śpiewaków:

Program: 3 utwory do wyboru przez komisję, w tym jedna aria operowa XVIII-wieczna
Limit wiekowy: 30 lat
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja 2015.
Prosimy o przesłanie:
1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie organizatora)
2) notki biograficznej
3) zdjęcia
Teatr zapewnia pianistów. W przypadku występu z własnym pianistą prosimy o pełną informację na ten temat w formularzu.
Zgłoszenia należy przesyłać do Agnieszki Kłopockiej: aklopocka@teatrwielki.pl  
Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa pianistów:
Program:
1 aria (kandydat wykonuje zarówno partię fortepianu, jak i partię wokalną)
1 ensemble z opery Mozarta czytanie a vista
Limit wiekowy: 35 lat
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja 2015.
Prosimy o przesłanie:
1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie organizatora)
2) notki biograficznej
3) zdjęcia
Zgłoszenia należy przesyłać do Agnieszki Kłopockiej: aklopocka@teatrwielki.pl
Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

***
Dla osób zakwalifikowanych do Programu Kształcenia Młodych Talentów udział we wszystkich warsztatach Akademii Operowej jest bezpłatny.
Uczestnicy warsztatów sami pokrywają koszty podróży, natomiast Akademia w miarę możliwości zapewniać będzie zakwaterowanie. Organizatorzy nie przewidują stypendiów.

***
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe - na stronie: http://teatrwielki.pl/dzialalnosc/akademia-operowa/przesluchania/


Kontakt:

aklopocka@teatrwielki.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.