Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Ignacego Jana Paderewskiego - Bydgoszcz 2015


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz 2015

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
2. Przedmiotem Konkursu jest oryginalna kompozycja na fortepian solo (na 2 lub 4 ręce). Możliwe jest użycie fortepianu z elektroniką.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy do dnia 31 grudnia 2015 roku nie ukończyli 35. roku życia.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną kompozycję.
5. Czas trwania utworu: 10 do 12 minut.
6. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wydane, wykonane publicznie ani nagrodzone na innym konkursie kompozytorskim.
7. Uczestnik Konkursu dostarcza 5 wydruków komputerowych kompozycji (i płyty CD z warstwą elektroniczną w przypadku kompozycji na fortepian z elektroniczką). Dopuszcza się dołączenie do płyty z nagraniem kompletnego utworu.
8. Harmonogram Konkursu:
- ogłoszenie konkursu: kwiecień 2015
- nadesłanie prac: do 30 października 2015
- posiedzenie jury – wyłonienie kompozycji finałowych,ogłoszenie decyzji jury w internecie: październik 2015
- koncert finałowy – prezentacja zakwalifikowanych kompozycji, ogłoszenie wyników: 3 grudnia 2015
- wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych utworów: grudzień 2015
9. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
10. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:
- Zbigniew Bargielski
- Eugeniusz Knapik
- Maria Murawska
- Grażyna Pstrokońska-Nawratil
- Bettina Skrzypczak
11. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
- I nagroda 5 000 zł
- II nagroda 2 500 zł
- III nagroda 1 500 zł
- 2 wyróżnienia po 500 zł
Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
12. Nadesłane utwory winny być oznaczone godłem. Dołączona do kompozycji koperta, sygnowana tym samym godłem, winna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
- adresem do korespondencji,
- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu uwierzytelnioną podpisem uczestnika Konkursu.
13. Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
Ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”
Nie później niż do 30 października 2015 ( decyduje data stempla pocztowego).
14. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Informacje o Konkursie na stronie: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Kontakt:

www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.