Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C F I K M N O S T V W X Z

I Konkurs Fotograficzny „Koncert”


Organizator:  Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w I Konkursie Fotograficznym „KONCERT”.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna koncertowej chwili, popularyzacja muzyki granej na żywo oraz ukazanie niesamowitych przeżyć towarzyszących koncertom.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 20 września 2015 roku na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 44-253 Rybnik, Plac Pokoju 1.

Ocena jury nastąpi do 04.10.2015 r. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród 16.10.2015 r. o godz. 19.00. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 30.11.2015 r.

Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący: profesjonaliści i amatorzy. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia. Organizator powoła jury, które zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród (I nagroda - o wartości 1000 zł, II nagroda - o wartości 600 zł, III nagroda - o wartości 400 zł). Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog wystawy.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: http://dkboguszowice.pl/dk2/konkursy/category/pobieralnia/wyniki-konkursow?id=85
 


Kontakt:

Robert Pior
dkboguszowice@gmail.com , tel. 32 4252016

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.