Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VII Letnia Akademia Muzyki Dawnej - Poznań, 21-27 września 2015


Organizator:  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

VII Letnia Akademia Muzyki Dawnej odbędzie się w Akademii Muzycznej w Poznaniu w dniach 21-27 września 2015 roku.

Zajęcia tegorocznej edycji LAMD poświęcone będą muzyce okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Skierowane są zarówno do śpiewaków, jak i instrumentalistów, zainteresowanych historycznym wykonawstwem muzyki dawnej – uczniów średnich szkół muzycznych, studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych oraz nauczycieli szkolnictwa muzycznego. W ofercie Letniej Akademii Muzyki Dawnej znajdują się także zajęcia dla zespołów, zajmujących się interpretacją muzyki sprzed 1800 roku. Podczas kursów praktycznych oraz wykładów teoretycznych uczestnicy poszerzać będą znajomość repertuaru muzycznego dawnych epok stylistycznych, pogłębiać wiedzę o ówczesnych instrumentach, poznawać zasady interpretacyjne w oparciu o traktaty pisane w tamtych czasach oraz doskonalić technikę śpiewu technikę gry na instrumentach. W programie przewidziane są koncerty, wykłady i lekcje otwarte prowadzone przez wybitnych specjalistów, zajmujących się historycznym wykonawstwem muzyki dawnej.
 

PROGRAM

21.09.2015
godz. 10.00-14.00, 16.00-18.00 – Zajęcia indywidualne
godz. 18.00, Aula im. Stefana Stuligrosza AM Poznań – Koncert inauguracyjny
Okulnikus Ensemble – laureat II nagrody I Forum Kameralnego Muzyki Dawnej w Poznaniu
Nagroda JM Rektor AM w Poznaniu, prof. Haliny Lorkowskiej
Wykonawcy:
Michał Bereza – skrzypce barokowe
Karolina Szewczykowska – wiolonczela barokowa
Dorota Stawarska – klawesyn

22.09.2015
godz. 10.00-14.00, 16.00-18.00 – Zajęcia indywidualne
godz. 18.00, Aula im. Stefana Stuligrosza AM Poznań – Koncert uczestników LAMD

23.09.2015

Konferencja międzynarodowa POHLNISCHE CAPELLE, tradycja, kultura, wymiana myśli twórczej

Nowy projekt zespołu Michaelis Consort i Kwartetu Musicarius zakłada przywrócenie do życia Kapeli Polskiej – zespołu, który funkcjonował w Warszawie w XVIII wieku. Formacja ta była niejako siostrzanym odbiciem sławnej Kapeli Drezdeńskiej – najbardziej znamienitego i znanego zespołu swoich czasów w Europie. Była kapelą dworską królów Polski i elektorów Saksonii Augusta II i Augusta III. Kapela Dworu Drezdeńskiego, jak i Kapela Polska ściśle ze sobą współpracowały, ta druga zaś stanowiła niejako odłam zasadniczego, dużego zespołu i była najczęściej zespołem podróżującym wraz z Królem do Polski, bądź stacjonującym w Warszawie. Zespół zyskał bardzo interesujący charakter, musiał bowiem w swej działalności łączyć różne style – włoski, niemiecki, francuski i oczywiście również polski. Również w wymiarze politycznym zespół miał swoje określone znaczenie: stanowił o kulturowym zbliżeniu dwóch różnych i odległych od siebie regionów. Projekt ma na celu eksplorowanie różnorakich pól działalności – przybliżanie działalności artystycznej zespołu, warsztaty, sympozja i sesje naukowe. Ukazywać będzie najpierw repertuar orkiestrowy, później również operowy, baletowy i muzykę kościelną. Prócz tego, nawiązana została również współpraca z instytucjami państwowymi i politycznymi.
W pierwszym programie zaprezentowane zostaną dzieła G. A. Ristoriego – styl włoski, J. C. Schmidt – styl mieszany oraz J. F. Rebel – styl francuski

godz.11.00 – 16.00 – Panele wykładowo-dyskusyjne Wykładowcy:
prof. Alina Żórawska (Warszawa)
dr Hanna Parkitna (Nowy Jork)
Gerhard Poppe (Drezno)
godz. 18.00, Aula im. Stefana Stuligrosza AM Poznań – Koncert POHLNISCHE CAPELLE


24.09.2015
godz. 10.00-14.00, 16.00-18.00 – Zajęcia indywidualne
godz. 18.00, Aula im. Stefa Stuligrosza AM Poznań – Koncert uczestników LAMD

25.09.2015
godz.10.00-14.00, 16.00-18.00 – Zajęcia indywidualne
godz.18.00, Aula im. Stefana Stuligrosza AM Poznań
Duety fletowe – od baroku do klasycyzmu
Wykonawcy:
Luana Gundersen (Norwegia) / Karolina Zych – flety traverso
W programie m.in.:
Jacques Martin Hotteterre – Echos
Georg Philipp Telemann – I Kanonische Sonata
Wolfgang Amadeus Mozart – Arie operowe w opracowaniu na dwa flety

26.09.2015
godz. 12.00, Aula im. Stefana Stuligrosza AM Poznań – Koncert uczestników LAMD
godz. 16.00-20.00 – Zajęcia indywidualne

27.09.2015
godz.10.00-14.00, 16.00-18.00 – Zajęcia indywidualne 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.