Polmic - FB

kalendarium konferencji (S)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Sympozjum naukowe „Panu na słodkobrzmiących cytarach grajcie. Muzyka w sztuce zakonów” – Warszawa, 27 października 2015


Organizator:  Zakład Muzykologii IS PAN – Katalog Źródeł Muzycznych

Sympozjum naukowe Panu na słodkobrzmiących cytarach grajcie, poświęcone muzyce w sztuce zakonów, odbędzie się 27 października 2015 roku w Sali im. Juliusza Starzyńskiego w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (ul. Długa 28).

Program sympozjum:

10.00 – 11.1 5 Sesja 1. Prowadzenie: PAWEŁ GANCARCZYK

Otwarcie sympozjum

DOMINIKA GRABIEC (Instytut Sztuki PAN)
Ikonografia muzyczna w kościołach bernardyńskich i pobernardyńskich – wybrane zagadnienia

ALINA MĄDRY (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Muzyczne motywy w wystroju cysterskich kościołów w Wielkopolsce

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.15 Sesja 2. Prowadzenie: ANDRZEJ BARANOWSKI

PATRYK FRANKOWSKI (Muzeum Instrumentów Muzycznych, Poznań)
Ikonografia muzyczna w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze 

MARCIN ZGLIŃSKI (Instytut Sztuki PAN)
Słuchać, czy nie słuchać? Muzyczne ekstazy świętych zakonników w ikonografii doby Kontrreformacji

TOMASZ JEŻ (Uniwersytet Warszawski)
„Apotheosis sive Consecratio”. Interdyscyplinarne pytania o muzykę w dramacie jezuickim

13.15 – 13.45 Przerwa

13.45 – 15.00 Sesja 3. Prowadzenie: BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA

ŁUKASZ KOZAK (Warszawa)
Co hitlerowiec widzi na tympanonie trzebnickim?

GRZEGORZ KUBIES (Warszawa)
„Sonosfera nieba”. Muzykujący aniołowie na trzech obrazach tablicowych Hansa Memlinga z Koninklijk Museum voor Schone Kunsten w Antwerpii

Podsumowanie sympozjum

Kontakt:

Zakład Muzykologii IS PAN – Katalog Źródeł Muzycznych
Paweł Gancarczyk, Dominika Grabiec, Jolanta Guzy-Pasiak

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.