Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 70-lecie istnienia PWM „Idea – zapis – brzmienie” – Kraków, 3 listopada 2015


Organizator:  Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne

3 listopada 2015 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Idea – zapis – brzmienie. Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom Jubileuszu 70-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

W zachodniej kulturze muzycznej profesjonalna twórczość dźwiękowa nierozerwalnie związana jest z notacją. Jej narodziny, rozwój i przyszłość w kontekście polskiego edytorstwa muzycznego będą przedmiotem rozważań podczas zaplanowanej konferencji. Zaproszeni goście, wśród których znajdą się wybitne autorytety muzykologiczne, koncentrować się będą na refleksji dotyczącej idei muzycznej notacji, historii polskiego edytorstwa muzycznego, rozmaitego podejścia do opracowania muzycznego tekstu, a także na aspektach technologicznych procesu przygotowania publikacji nutowej. Konferencję zwieńczy dyskusja panelowa na temat przyszłości edytorstwa muzycznego, w której wezmą udział polscy i zagraniczni wydawcy muzyczni.


Termin:
3 listopada 2015 roku, godz. 10.00
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, 31-033 Kraków
 

Program konferencji:

10:00 dr hab. Aleksandra Patalas – Powitanie gości
10:10 prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski – Wokół idei edytorstwa integralnego i prób jego realizacji
10:40 mgr Magdalena Wąsowska – Idea utrwalenia i promocji polskiej twórczości muzycznej w wydawniczej działalności Tadeusza Ochlewskiego
11:00 prof. dr hab. Alicja Jarzębska – Idea zapisu nutowego w ujęciu psychologów i teoretyków muzyki

11:30 przerwa kawowa

11:45 prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski – Muzyka dawna – odkrywanie, badanie, interpretacja, upowszechnianie
12:15 dr hab. Aleksandra Patalas – Muzyka dawna – odkrywanie, badanie, interpretacja, upowszechnianie – i co dalej?
12:30 prof. dr hab. Leszek Polony – Wydania źródłowo-krytyczne – w drodze do źródła kompozytorskiej idei. Z doświadczeń nad wydaniem „Dzieł” Mieczysława Karłowicza

13:00 przerwa obiadowa

14:00 dr hab. Iwona Lindstedt – Notacja muzyczna XX wieku – wyzwania edytorskie w twórczości II awangardy
14:30 dr Agnieszka Draus – Rękopisy – arcydzieła. O sposobie zapisywania muzyki Marka Stachowskiego
14:45 dr Ewa Czachorowska-Zygor – Zapisać wyobraźnię… O notacji muzycznej w wybranych utworach Adama Walacińskiego
15:00 dr Marcin Strzelecki – Notacja muzyczna XX wieku – wyzwania edytorskie w twórczości jazzowej
15:15 mgr Justyna Nowicka – Artyści graficy w służbie edytorstwa muzycznego

15:45 przerwa kawowa

16:00 prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, prof. dr hab. Leszek Polony, Andrzej Kosowski, Astrid Koblanck, James Rushton, dr Daniel Cichy (moderacja)
DYSKUSJA PANELOWA: Dokąd zmierza edytorstwo muzyczne


Kontakt:

malgorzata_sadowska@pwm.com.pl
tel. 12 422 70 44 w.151

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.