Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Poznań, 19-20 kwietnia 2016


Organizator:  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Tożsamość kulturowa w europejskiej tradycji muzycznej – która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Sali Prezydenckiej Akademii.

W badawczym centrum obrad sytuuje się problematyka dzieła muzycznego oraz różnego rodzaju relacji między teorią a praktyką artystyczną i kompozytorską. Ten krąg zagadnień proponujemy ująć w perspektywie poczucia tożsamości kulturowej odniesionej do tradycji europejskiej. Takie ukierunkowanie naukowego programu konferencji wynika z przekonania, że właśnie owo poczucie znacząco wpływa na istotę praktyki artystycznej, także muzycznej: na preferencje stylistyczne twórców, na wybór stosowanych przez nich technik i środków kompozytorskich, a ostatecznie – na kreowane w tym obrębie wartości artystyczne i estetyczne.

Organizatorzy proponują następujące obszary badawczych poszukiwań:
● Tożsamość kulturowa – semantyczny i historyczny aspekt pojęcia, jej społeczne wyznaczniki (ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej);
● Elementy konstytuujące tożsamość twórcy (w szczególności kompozytora) wpisaną w heterogeniczną kulturę europejską;
● Płaszczyzny dialogu międzykulturowego kreowane w dziele muzycznym;
● „Jedność w różnorodności” a tożsamość i zróżnicowanie kulturowe;
● Dzieło muzyczne – analiza i interpretacja w kontekście poczucia tożsamości kulturowej twórcy;
● Recepcja dzieła muzycznego w perspektywie różnorodności kulturowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu wystąpienia oraz abstraktem referatu – maksymalnie 1 strona A4 (w języku polskim i angielskim) – należy wysłać do dnia 31 stycznia 2016 roku na adres: golebiowska.julia@gmail.com

Szczegółowe informacje – na stronie: www.amuz.edu.pl


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ul. św. Marcin 87
61-808 Poznań

www.amuz.edu.pl

Katedra Teorii Muzyki
tel. (61) 856 89 32 – dziekanat
fax (61) 853 66 76
e-mail: dderpinska@amuz.edu.pl; msrebro@amuz.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.