Polmic - FB

kalendarium konferencji (S)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Sesja naukowa „Znaczenie głosu w pracy nauczyciela i dyrygenta” – Łódź, 6 listopada 2015


Organizator:  Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza na sesję naukową „Znaczenie głosu w pracy nauczyciela i dyrygenta”, która odbędzie się 6 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w sali kameralnej łódzkiej uczelni (ul. 1 Maja 4). Wstęp wolny.

Celem organizatorów jest zaprezentowanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania głosu oraz korelacji wiedzy na temat anatomii aparatu głosowego i jego efektywnego wykorzystania w mowie i śpiewie. Ważnym elementem sesji będą zajęcia warsztatowe, w tym ćwiczenia fonacyjno-artykulacyjne oraz relaksacyjno-oddechowe przeprowadzone z studentami Akademii Muzycznej w Łodzi.
 

PROGRAM

godz. 10.00 INAUGURACJA

godz. 10.10 WYKŁAD
prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz: Głos narzędziem pracy u nauczyciela muzyki i dyrygenta

godz. 11.00 WARSZTATY

Moduły szkolenia głosu wg standardów UE:
Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe – mgr Ewelina Woźnicka
(techniki relaksacyjne redukujące napięcia fizyczne i psychiczne toru głosowego, ocena postawy ciała, w tym dysfunkcji mających wpływ na zaburzenia emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, terapia manualna krtani, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy)
Ćwiczenia fonacyjno-artykulacyjne – mgr Joanna Morawska
(ćwiczenia miękkiego nastawienia głosowego, ustawienie średniego położenia głosu odpowiednio do płci i wieku, ćwiczenia uczynniania rezonatorów, technika Lax-vox, ćwiczenia koordynacji fonacyjno-oddechowej)

godz. 13.00 przerwa

godz. 14.00 WYKŁAD – WARSZTATY
dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM: Zasady funkcjonowania aparatu głosowego i ich efektywne wykorzystanie w mowie i śpiewie


Kontakt:

www.amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.