Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja naukowa „Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym” – Warszawa, 19-20 listopada 2015


Organizator:  Instytut Badań Literackich PAN, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Konferencja naukowa Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, współorganizowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z Instytutem Badań Literackich PAN, odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie.

W odpowiedzi na postulaty architektów, którzy wskazują problem deprecjacji architektury i odejścia od traktowania jej jako dziedzictwa kulturowego na rzecz skomercjalizowanych działań, organizatorzy pragną zaproponować spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiane są pytania o kształtowanie przestrzeni miejskiej i postrzeganie obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego, a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. Poprzez organizowanie konferencji wykraczającej poza ramy ujęć interdyscyplinarnych, polegających na łączeniu różnych terminów i metodologii, zaproponowano podejście transdyscyplinarne pojmowane jako wielostronna analiza skupiona na jednym temacie, która będzie stanowiła pierwszy krok do wypracowania wspólnej perspektywy teoretycznej, łączącej elementy różnych pól badawczych. Organizaotrzy są świadomi różnic występujących zarówno na płaszczyźnie terminologicznej, jak i w modelu myślenia przedstawicieli nie tylko różnych dyscyplin, ale i dziedzin. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki. Elementem spajającym będzie spojrzenie na realną przestrzeń i konkretne obiekty architektoniczne.

ZOBACZ: Program konferencji - plik PDF


Kontakt:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina/

The Fryderyk Chopin Institute

Marita Albán Juárez
Scholarly Projects and Publications
Tel. (+48) 22 44 16 155
e-mail: malban@nifc.pl  

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.