Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii


Organizator:  Uniwersytet Wrocławski, Koło Naukowe Muzykologów Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 11-14 maja 2015 roku w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Organizatorami byli Uniwersytet Wrocławski oraz Koło Naukowe Muzykologów Uniwersytetu Wrocławskiego, a partnerami – Samorząd Studentów UWr, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki tej Akademii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu „SKIBA”.

Otwarcie konferencji poprzedziło spotkanie z dr hab. Joanną Subel, prof. UWr o tematyce Życie muzyczne we Wrocławiu, spacer po Wrocławiu z podkreśleniem kontekstów muzycznych i historycznych oraz zwiedzanie gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 12 maja 2015 roku, po otwarciu konferencji przez prof. dra hab. Macieja Gołąba, kierownika Katedry Muzykologii UWr, odbył się wykład inauguracyjny dr Dorit Klebe (Berlin): Wojciech Bobowski alias Ali Ufki – musician and composer in the Ottoman-Turkish court. Podczas zjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz uzyskania informacji o zbiorach. Zjazdowi w dniu 11 maja roku towarzyszyła potańcówka ludowa z kapelą „Na poczekaniu”, 12 maja spektakl Zabawy przyjemne i pożyteczne... ciąg dalszy..., w reż. Yoli Wesołowskiej (Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKIBA), natomiast dniu 13 maja odbył się recital fortepianowy dr Gracjana Szymczaka, który miał miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Program koncertu: F. Chopin: Ballada f-moll op. 52, Scherzo b-moll op. 31, M. Magin: Tryptyk Polski: MazurKujawiakOberek, K. Szymanowski: Mazurki op. 50 nr 1, 2, 3, I. J. Paderewski: Sonata fortepianowa op. 21. 

W ramach konferencji wygłoszono następujące referaty:

12 maja 2015

Sesja I. Prowadzenie: dr Wojciech Odoj.
Ewa Oczkowska (Kraków): Utwór bez tekstu Mikołaja z Radomia w świetle poglądów Z. Jachimeckiego i A. Chybińskiego, Bogna Uryzaj (Warszawa): Pizzica tarantata - Italogrecy i ich kultura muzyczna w Salento, Joanna Roman (Kraków): Concerto ripieno na przykładzie „Concerti a Piú Istrumenti” Carla Tessariniego, Renata Dobkowska (Poznań): Kontrafaktury arii operowych Johanna Adolfa Hassego w zbiorach polskich archiwów. Wykaz zachowanych przekazów, omówienie zagadnienia na wybranych przykładach.

Sesja II. Prowadzenie: mgr Grzegorz Joachimiak.
Adrian Rak (Wrocław): Pielęgnowanie muzyki organowej na Śląsku w dawnych wiekach w świetle zachowanych tabulatur organowych, Paulina Tyszka (Wrocław): Teoretyczne założenia nowej koncepcji śpiewu rodzącej się we Florencji ok. 1600 roku – wybrane zagadnienia, Wojciech Karasiński (Kraków): Joseph Riepel, czyli świt klasycyzmu. Poglądy teoretyczne wobec praktyki kompozytorskiej na przykładzie Symphonii Pro Processione Solemni, Adam Kukla (Kraków): Twórczość polonezowa Jana Stefaniego – stan zachowanych źródeł.

13 maja 2015

Sesja III. Prowadzenie: dr hab. Bogusław Raba.
Monika Szczucka (Poznań): Anonimowy utwór Maria Mater Gratiae / Deum omnes agnoscite ze zbioru muzykaliów jasnogórskich – próba identyfikacji oraz recepcja w muzyce religijnej i teatralnej końca XVIII i XIX wieku, Paulina Pieńkowska (Warszawa): Rola Jane Stirling w kultywowaniu spuścizny po Fryderyku Chopinie, Miłosz Kula (Wrocław): Tradycja i nowatorstwo w "Koncercie klarnetowym B-dur" Karola Kurpińskiego, Jan Lech (Warszawa): Cielesna misja muzyczna - o Gesamtkunstwerk Ryszarda Wagnera w perspektywie ucieleśnienia, Michał Jaczyński (Kraków): Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, Wagner i „sprawa polska” – konteksty lwowskiej prapremiery utworu w 1885 roku, Karol Rzepecki (Lublin): Wybrane przykłady z twórczości sakralnej Władysława Brankiewicza (1853-1929).

Sesja IV. Prowadzenie: dr Agnieszka Drożdżewska.
Piotr Burakiewicz (Warszawa): Działalność muzyczna księży-organistów przy klasztorze Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu w XX wieku, Łukasz Kaczmarek (Lublin): Zapomniana muzyka polska XX wieku odkrywana współcześnie. Wybrane przykłady z twórczości m.in. Apolinarego Szeluty, Joachima Mendelsona i Tadeusza Kasserna, Agnieszka Cieślak (Warszawa): Muzyka w kinie niemym na przykładzie twórczości Bronisława Mirskiego, Zuzanna Tomsa (Opole): Fuga jako forma muzyczna i literacka.

Sesja V. Prowadzenie: dr Sławomir Wieczorek.
Patryk Mamczur (Kraków): Muzykologia wobec muzyki popularnej, czyli jak (i po co) badać Beatlesów, Izabela Baron (Wrocław): Julius Hainauer – wydawca judaików w Breslau w XIX wieku, Dobrochna Zalas (Poznań): Wybrane problemy życia muzycznego w okupowanej Warszawie (1939-1945) w świetle działalności artystycznej Andrzeja Panufnika, Mateusz Melski (Warszawa): Arthur Honegger a Jean Cocteau - relacje twórcze kompozytora i poety, Krzysztof Stefański (Poznań): Pojęcie "stylowego wykonania” w kontekście stylu indywidualnego. Humor w symfonice Josepha Haydna i jego artystyczne realizacje.

14 maja 2015

Sesja VI. Prowadzenie: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
Katarzyna Babulewicz (Kraków): Kadencje Wandy Landowskiej do wybranych koncertów fortepianowych, Oskar Łapeta (Warszawa): I Symfonia Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Leopolda Stokowskiego – recepcja i analiza porównawcza, Dariusz Marciniszyn (Wrocław): Erwin Nyiregyhazi - szalony ekscentryk. Sylwetka zapomnianego pianistycznego geniuszu XX wieku, Maryla Zając (Kraków): Recepcja opery „The Death of Klinghoffer” Johna Adamsa w kontekście społeczno-politycznych przemian XX i XXI wieku, Adriana Kretkowska (Kraków): Dzieło Bacha w dobie reprodukcji cyfrowej, czyli co współczesna kultura mówi nam o spuściźnie lipskiego kantora, Alicja Zabrocka (Poznań): Rola komunikacji w performansie improwizowanym na podstawie badań nad jam session.

Sesja VII. Prowadzenie: dr Robert Losiak.
Andżelika Jędrzejczyk (Kraków): Rola Sergieja Diagilewa w kreowaniu życia muzycznego I poł. XX wieku, Dominika Stopczańska (Poznań): Violetta - instrument znany czy nieznany? Próba określenia istoty terminu, Stefania Zielonka (Poznań): Co słychać w Poznaniu? – Audiosfera miasta z perspektywy jego mieszkańców, Paweł Suryś (Lublin): Dźwięk dzwonu - znaczenie i funkcja w symbolice, Julia Okołowicz (Warszawa): Bach i Pasolini. O miejscu kompozytora w życiu i twórczości reżysera. 


Kontakt:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
tel: +48 (71) 375 20 99
muzykologia@uni.wroc.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.