Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

58. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2016


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich

REGULAMIN 

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich, którego ideą jest inspirowanie twórczości młodych nawiązującej – na różne sposoby – do wartości obecnych w dziełach Patrona. Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem Konkursu w roku 2016 jest utwór (pojedynczy lub cykl miniatur) na trio smyczkowe, w składzie: skrzypce, altówka, wiolonczela oraz jeden instrument dęty drewniany: flet lub obój albo klarnet (bez możliwości użycia jego odmiany), w duchu Pieśni truwerów czy Colas Breugnon. Czas trwania 8’-14’.

Charakteryzujący niemałą część twórczości Tadeusza Bairda silny związek z tradycją przejawiał się nie tylko poprzez utwory archaizujące czy stylizowane, ale także w różny sposób nawiązujące do klasycznych reguł komponowania, jak to miało miejsce w np. w Pieśniach truwerów lub Colas Breugnon.

Ideą przewodnią tegorocznego Konkursu jest współczesne muzyczne ustosunkowanie się do kultury przeszłości, stanowiące autorską odpowiedź na pytanie: czym archaizacja lub stylizacja może być dzisiaj. Nie chodzi tu więc o proste naśladownictwo dawnej muzyki lub twórczości Patrona Konkursu, ale o odnalezienie sensu nawiązywania do przeszłości przez współczesnego twórcę.

2) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

3) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w 2017 roku.

4) Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Pawła Szymańskiego.

5) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda".

Do ww. materiałów należy dołączyć kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.
 

Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
zkp@zkp.org.pl
www.zkp.org.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.