Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej” – Wrocław, 2-4 marca 2016


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Przygotowując XIV Międzynarodową Konferencję Naukową „Tradycje śląskiej kultury muzycznej” w ramach projektu „Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury”, organizatorzy chcieli ukazać Śląsk i miasto Wrocław jako nowoczesny obszar, którego mieszkańcy w sposób świadomy odwołują się do bogatej i różnorodnej kulturowo przeszłości (polskiej, czeskiej, niemieckiej). Społeczeństwo tego regionu pielęgnuje tradycję, która jest żywą siłą kształtującą teraźniejszość i przyszłość. Założenia konferencji są zbieżne z ideą projektu pod nazwą „Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury”, którą stanowi dialog międzykulturowy. Celem tego przedsięwzięcia naukowego jest pielęgnowanie bogactwa kultury muzycznej Śląska, będącego ważną częścią Europy, oraz wzmocnienie więzi kulturalnych na kontynencie europejskim.

Projekt adresowany jest do historyków, teoretyków muzyki oraz etnomuzykologów, których praca badawcza dotyczy problematyki Śląska, a zwłaszcza Wrocławia, jak również do wszystkich osób, którym bliska jest śląska kultura muzyczna. Podczas tegorocznej edycji konferencji zamierzamy skoncentrować się na zagadnieniu tradycji, wyeksponowanym w tytule tego wydarzenia naukowego. Chcielibyśmy spojrzeć na kulturę muzyczną Śląska z perspektywy związków obecnego stanu kultury z przeszłością, co stanowi istotę pojęcia tradycja. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na wielokulturowe bogactwo śląskiej muzyki, które jest wynikiem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej oraz społecznej regionu.

Na program trzydniowej konferencji złożą się sesje naukowe, którym towarzyszyć będą spotkania, koncerty i wystawy.
 

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

ZOBACZ: PROGRAM KONFERENCJI


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław
www.amuz.wroc.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.