Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – Toruń 2016


Organizator:  Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego
REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu;

2.Patronem Konkursu jest Piotr Perkowski (1901-1990) kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, dyrektor Konserwatorium Muzycznego w Toruniu w latach 1936-1939;

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce oraz dla kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż 6 czerwca 1995 roku;

4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu o charakterze salonowym lub promenadowym:

a) kategoria pierwsza - na orkiestrę dętą (2fl, 1ob, 2cl, 1fg, 2 sax alt, sax t, sax br, 1cr, 2 tr, 2 tn, 1cb, batteria)
b) kategoria druga - kwartet puzonowy lub kwartet saksofonowy (sopranowy, altowy, tenorowy, barytonowy)

5. Wykonawcą utworów będą szkolne zespoły więc stopień trudności musi uwzględniać możliwości uczniów szkoły muzycznej II stopnia;

6. Czas trwania utworu: 4-7 minut;

7. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór w każdej kategorii (maksymalnie trzy utwory);

8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). O wyborze partytur uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni. Wykonanie wybranych utworów odbędzie się dwukrotnie 28 października 2016 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz w przypadku sprzyjającej pogody w Parku Bydgoskim. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród;

9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

10. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:

I nagroda: 750 złotych
II nagroda: 500 złotych
III nagroda: 300 złotych

11. Jury może zarządzić inny podział nagród

Zgłaszanie utworów

12. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.
W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać: imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres szkoły, tytuł kompozycji, podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu)”
 

Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
ul. Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń
z dopiskiem: III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego
 

13. Termin nadsyłania partytur upływa 6 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego);

14. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;
 

Koncert Finałowy i uwagi końcowe

15. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania i nagrania płyty CD nadesłanych utworów. Podczas uroczystego Koncertu kompozytorzy zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;

16. W skład Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;

17. Decyzje Jury są ostateczne;

18. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 
 


Kontakt:

Sekretarz Konkursu:
Magdalena Cynk
tel. 501 153 208
e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.