polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

konkursy aktualne (O)


Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – Toruń 2016


Organizator:  Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego
REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu;

2.Patronem Konkursu jest Piotr Perkowski (1901-1990) kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, dyrektor Konserwatorium Muzycznego w Toruniu w latach 1936-1939;

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce oraz dla kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż 6 czerwca 1995 roku;

4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu o charakterze salonowym lub promenadowym:

a) kategoria pierwsza - na orkiestrę dętą (2fl, 1ob, 2cl, 1fg, 2 sax alt, sax t, sax br, 1cr, 2 tr, 2 tn, 1cb, batteria)
b) kategoria druga - kwartet puzonowy lub kwartet saksofonowy (sopranowy, altowy, tenorowy, barytonowy)

5. Wykonawcą utworów będą szkolne zespoły więc stopień trudności musi uwzględniać możliwości uczniów szkoły muzycznej II stopnia;

6. Czas trwania utworu: 4-7 minut;

7. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór w każdej kategorii (maksymalnie trzy utwory);

8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). O wyborze partytur uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni. Wykonanie wybranych utworów odbędzie się dwukrotnie 28 października 2016 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz w przypadku sprzyjającej pogody w Parku Bydgoskim. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród;

9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

10. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:

I nagroda: 750 złotych
II nagroda: 500 złotych
III nagroda: 300 złotych

11. Jury może zarządzić inny podział nagród

Zgłaszanie utworów

12. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.
W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać: imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres szkoły, tytuł kompozycji, podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu)”
 

Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
ul. Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń
z dopiskiem: III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego
 

13. Termin nadsyłania partytur upływa 6 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego);

14. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;
 

Koncert Finałowy i uwagi końcowe

15. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania i nagrania płyty CD nadesłanych utworów. Podczas uroczystego Koncertu kompozytorzy zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;

16. W skład Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;

17. Decyzje Jury są ostateczne;

18. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 
 


Kontakt:

Sekretarz Konkursu:
Magdalena Cynk
tel. 501 153 208
e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.