Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XX Międzynarodowe Sympozjum „Beethoven i nowe drogi” – Warszawa, 14-15 marca 2016


Organizator:  Akademia Muzyczna w Krakowie

PROGRAM SYMPOZJUM

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”
Plac Małachowskiego 3, Warszawa

PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA 2016

10.00 – 12.30

Helmut Loos (Universität Leipzig)
Von Beethovens „neuem Weg“ zu Fortschritt und Evolution
Od Beethovenowskiej „nowej drogi“ do postępu i ewolucji

Hermann Jung (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
„Neue Wege” in Beethovens Klavierkonzerten
„Nowe drogi” w koncertach fortepianowych Beethovena

Petra Weber (Universität Koblenz-Landau)
Beobachtungen zu den Klaviersonaten op. 31
Spostrzeżenie dotyczące sonat fortepianowych op.31

Joanna Cobb Biermann (University of Alabama)
Prometheus – Eroica – Op. 35 – WoO 14

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.30

Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Beethoven i nowe drogi

Michael Heinemann (Hochschule für Musik Dresden)
Neue Wege, neue Fugen. Beethoven, Bach und Reicha
Nowe drogi, nowe fugi. Beethoven, Bach i Reicha

John Wilson (Universität Wien)
A Battle over the New – Beethoven and Antoine Reicha at the Turn of the Century
Bitwa o nowe – Beethoven i Antoine Reicha na przełomie stulecia

WTOREK, 15 MARCA 2016

10.00 – 11.30

Krzysztof Bilica (Warszawa)
Lekcja anatomii. Nowe perspektywy badawcze muzykologii

Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach)
II Kwartet smyczkowy ‚Quasi una fantasia’ Henryk Mikołaja Góreckiego. Próba hermeneutyki

Ewa Wójtowicz (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Krzysztofa Meyera “Hommage à Beethoven”: X Kwartet smyczkowy

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 14.30

Katarzyna Szymańska-Stułka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Beethoven i sztuki piękne – w poszukiwaniu elementów wspólnych

Christine Siegert (Beethoven-Haus Bonn)
Ein neuer Weg, Vokalensembles zu komponieren? Zum Terzett „Tremate, empi, tremate” op. 116
Nowy sposób komponowania wokalnych ansambli? Trio „Tremate, empi, tremate“ op. 116

Małgorzata Grajter (Akademia Muzyczna w Łodzi)
Twórczość operowa a losy kobiet w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. ‘Fidelio’ Beethovena i ‘Olimpia z Gdańska’ Zygmunta Krauze

DYSKUSJA KOŃCOWA


Kontakt:

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
www.amuz.krakow.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.