Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XVI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego – Tychy, 16-22 października 2016


Organizator:  Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Regulamin

1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone po 31.12.1985 r.

2. Dokumenty i termin ich złożenia:
a) wypełniony online formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu
b) skan paszportu lub dowodu osobistego
c) zdjęcie na adres mck@kultura.tychy.pl należy przesłać do 16.09.2016 r.

3. Opłaty Łączna opłata dla uczestnika konkursu wynosi 1200 PLN. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają wyżywienie i noclegi, wstęp na koncerty i wszystkie wydarzenia festiwalowe. a) opłata wpisowa 200 PLN na konto: PKO BP nr 71 1020 2528 0000 0902 0268 2136 (tytuł wpłaty: Wpisowe – Śląska Jesień Gitarowa) należy wpłacić do 16.09.2016 r. pozostałą kwotę 1000 PLN należy wpłacić bezpośrednio po przyjeździe na Festiwal. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie.

4. Informacja o zakwalifikowaniu do konkursu i termin przyjazdu O przyjęciu do konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni do 25.09.2016 r. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się w Biurze Festiwalowym (w miejscu zakwaterowania) w dniu 16.10.2016 r. najpóźniej do godz. 12.00.

5. Zasady konkursu
a) Cały program należy wykonać z pamięci.
b) Jeśli regulaminowy czas zostanie przekroczony, przewodniczący jury może przerwać występ. Utwory wykonywane w kolejnych etapach nie mogą się powtarzać.
c) Uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe jury.
d) Występy będą oceniane w skali 1 – 25 punktów. Przed obliczeniem średniej punktacji uczestnika w danym etapie dwie skrajne noty będą odrzucone. O wysokości punktacji końcowej decyduje suma średnich punktacji uzyskanych w trzech etapach konkursu.
e) Jurorzy nie oceniają swoich studentów.
f) Wszystkie decyzje jury powinny odzwierciedlać ocenę większości jego członków.
g) Decyzje jury są ostateczne.

6. Warunki dodatkowe
a) Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
b) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do rejestracji dźwięku i obrazu podczas przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz do publikowania i udostępniania zdjęć i nagrań w mediach w celu promocji konkursu, w tym do transmisji radiowej i telewizyjnej. Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami finansowymi z tego tytułu.
c) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań z konkursu i koncertu laureatów w postaci CD dokumentującego konkurs. Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami finansowymi z tego tytułu.
d) Laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów


PROGRAM KONKURSU:

I ETAP Program dowolny, czas łączny 13 – 15 minut.

II ETAP Jedna z podanych sonat na gitarę:
1. S. Assad : Sonata
2. R.Balkanski: Sonata
3. R.R.Bennett: Sonata
4. D. Bogdanovic : Jazz Sonata
5. D. Bogdanovic: Sonata n.1
6. L. Brouwer : Sonata (a Julian Bream)
7. L. Brouwer : Sonata del Caminante (a Odair Assad)
8. M. Castelnuovo-Tedesco : Sonata „Hommage a Boccherini” op. 77
9. A. Ginastera : Sonata op. 47
10. H. W. Henze : Royal Winter Music, Second Sonata on Shakespearean Characters
11. V. Ivanovič : Sonata
12. A. José : Sonata
13. E. Jurkowski : Sonata Akademicka
14. D. Pavlovits: Stormbird Sonata
15. M. M. Ponce : Sonata Mexicana
16. M. M. Ponce : Sonata III
17. M. M. Ponce : Sonata Clásica
18. M. M. Ponce : Sonata Romántica
19. J. Rodrigo: Sonata Giocosa
20. R. Sierra : Sonata para guitarra
21. F. Sor : Grande Sonata op. 22
22. F. Sor : Seconda Grande Sonata op. 25
23. M. Tippett : Sonata « The Blue Guitar »
24. J. Turina: Sonata
25. P. Vasks : VientulibasSonate
Program dowolny Łączny czas: 30 – 35 minut.

III ETAP Jeden z podanych koncertów na gitarę i orkiestrę:
1. M. Castelnuovo – Tedesco: Concerto No. 1 in D major, op. 99
2. M. M. Ponce : Concierto del Sur
3. J. Rodrigo : Concierto de Aranjuez

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


Kontakt:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy
tel. 032/327 02 90

e-mail: mck@kultura.tychy.pl

www.guitar.tychy.pl  

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.