Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania Współczesnej Edukacji Muzycznej” – Białystok, 18-19 kwietnia 2016


Organizator:  Zakład Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Druga debata z cyklu „Wyzwania  Współczesnej Edukacji Muzycznej” odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.

Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Zmieniająca się rzeczywistość w niezwykle trudnej sytuacji stawia wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie w opozycji do obecnych trendów kulturowych wymaga zastosowania zindywidualizowanych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych. W tych warunkach wizja nauczyciela, dyrygenta, animatora staje się kluczowa dla kształcenia przyszłych pokoleń młodych adeptów sztuki.

Mając na względzie wyzwania współczesnej pedagogiki muzycznej w obliczu dokonujących się zmian w świecie organizatorzy zamierzają skoncentrować uwagę na następujących zagadnieniach:
- edukacja muzyczna jako przyszłość wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
- problemy kształcenia profesjonalnej kadry muzycznej
- problematyka reformy szkolnictwa muzycznego
- współczesne badania dotyczące edukacji muzycznej
- preferencje i zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży rola muzycznych zajęć pozalekcyjnych w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży.

Przewidywana jest możliwość debaty w sesji plenarnej bądź w sekcjach tematycznych. Organizatorzy planują udział przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej
18-19 kwietnia 2016 roku
UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5

 

PROGRAM


Patronat honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. dr hab. Ryszard Zimak

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016 roku, sala audytoryjna

godz. 10.30
Rejestracja uczestników

godz. 11.00
Otwarcie konferencji
Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej prof. UMFC dr hab. Anna Olszewska

SESJA I
prowadzenie prof. PWSZ dr hab. Piotr Baron

godz. 11.15
prof. dr hab. Barbara Ostrowska (AM Łódź)
Koncepcje E. Jaques-Dalcroze'a jako inspiracja do tworzenia kreatywnych zadań kształcenia słuchu muzycznego

godz. 11.45
prof. AM dr hab. Anna Waluga (AM Katowice)
Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty

godz. 12.15
dr Andrzej Białkowski (UMCS Lublin)
Muzyka – edukacja – nieformalność. Nowe obszary i konteksty nauczania jako źródło innowacyjnych praktyk edukowania

godz. 12.45 przerwa kawowa

SESJA II
prowadzenie dr Andrzej Białkowski

godz. 13.30
prof. PWSZ dr hab. Piotr Baron (PWSZ Nysa)
Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce

godz. 14.00
dr Mariusz Mróz (UKW Bydgoszcz)
Edukacja muzyczna w ruchu amatorskim – pokolenie 70 plus

godz. 14.30
dr Anna Stankiewicz (XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku)
Poziom rozwoju muzycznego adolescentów w województwie podlaskim – wybrane aspekty badań własnych

godz. 15.00 przerwa obiadowa

SESJA III
prowadzenie prof. AM dr hab. Anna Waluga

godz. 16.00
dr Iwona Musialik (UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
"Melodyjna mowa" – zadania muzyczne w diagnozie i terapii logopedycznej

godz. 16.30
dr Joanna Cieślik-Klauza (UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
Refleksje na temat edukacji artystycznej. Tradycja a współczesna szkoła muzyczna

godz. 17.00
mgr Henryk Kasperczak (AM Poznań)
"Muzyk doskonały" wg Luigi Zenobiego w kontekście edukacji muzycznej dawnej
i nowej

godz. 17.30 przerwa kawowa

godz. 18.00 KONCERT
Sergiusz Romaniuk – waltornia
Katarzyna Makarska – fortepian
Igor Makarski – skrzypce
Marcin Kulesza – fortepian
Maciej Falkiewicz – baryton
st. wykł. Adam Kondratowicz – fortepian
Kwartet fletowy: Michalina Wierzbińska, Renata Kaczyńska, Katarzyna Drzewicka, Jolanta Jagłowska

wtorek, 19 kwietnia 2016 roku, sala audytoryjna

godz. 9.30 serwis kawowy

SESJA IV
prowadzenie prof. dr hab. Bożenna Sawicka

godz. 10.00
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
Nauka w szkole muzycznej I i II stopnia w kontekście potrzeb psychicznych ucznia

godz. 10.30
prof. AM dr hab. Sławomir Zamuszko (AM Gdańsk)
Legislacja w systemie kształcenia artystycznego – stan i perspektywy

godz. 11.00
dr Anna Nogaj (UKW Bydgoszcz)
O muzycznych i pozamuzycznych korzyściach wynikających z kształcenia muzycznego

godz. 11.30 przerwa kawowa

godz. 12.00
dr Michał Kierzkowski (AM Gdańsk)
Psychospołeczne implikacje wybranych aktywności muzycznych

godz. 12.30
dr Anna Nogaj (UKW Bydgoszcz)
Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole muzycznej?

godz. 13.00
Zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
dr Anna Stankiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
st. wykł. Renata Paciukiewicz


Kontakt:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Zakład Edukacji Artystycznej
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok
tel. (85) 742 15 07
e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl
www.chopin.man.bialystok.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.