Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii – Poznań, 9-11 maja 2016


Organizator:  Katedra Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii 9-11 maja 2016
Katedra Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Historicum ul. Umultowska 89D

 


Poniedziałek 9 maja
11:00 - 11:15 Otwarcie konferencji
(słowo wstępne – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

11:15 - 12:30 Sesja naukowa (1)
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

Paweł Bocian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zjawisko echa na przykładzie cyklu mszalnego „Missa Echo in D” Františka Xavera Brixiego

Olga Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Otyńskie przekazy utworów Františka Xavera Brixiego

Miłosz Kula (Uniwersytet Wrocławski)
Do biografii Carla Dittersa von Dittersdorfa

12:30 – 12:45 Przerwa

12:45 – 13:45 Spotkanie dyskusyjne z kompozytorami poznańskimi
(prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:30 Sesja naukowa (2A)
(prowadzenie – dr hab. Magdalena Walter-Mazur)

Wojciech Karasiński (Uniwersytet Jagielloński)
Jasnogórskie pro processione i symfonia kościelna. Kilka uwag do genezy

Anna Komendzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pastorele wokalno-instrumentalne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Przedstawienie stanu badań, charakterystyka zbioru sandomierskiego

Sonia Wronkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zapożyczenia – utwory zależne – remiksy. Przyczynek do typologii zjawiska w dawnej kulturze muzycznej

14:15 – 15:30 Sesja naukowa (2B)
(prowadzenie – prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek / dr Łukasz Smoluch)

Kamila Pozimka (Uniwersytet Warszawski)
Klarnet w folklorze Kujaw

Urszula Matlęgiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Suka biłgorajska – oswojony domownik, czy gatunek zagrożony

Anna Bogusława Rudawska (Uniwersytet Warszawski)
Wykorzystanie techniki skanowania i wydruku 3D w badaniach nad gęślami opolskimi

15:30 – 16:00 Przerwa

16:00 – 16:45 Sesja naukowa (3)
(prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

Paweł Kasjan (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zarys historii akordeonu i perspektywy jego wykorzystania w muzyce współczesnej

Kajetan Zwolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Próba analizy alternatywnego przemysłu muzycznego w Polsce

16:45 – 17:00 Przerwa

17:00 – 19:00 Wykład gości zagranicznych – prof. StanislavaTuksara i prof. Harry’ego White’a
Nacjonalizmy w muzyce XIX wieku: casus Chorwacji i Irlandii

20:00 Spotkanie integracyjne

Wtorek 10 maja

9:00 – 10:15 Sesja naukowa (4A)
(prowadzenie – mgr Krzysztof Stefański)

Dominika Stopczańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kiedy violetta nie jest instrumentem

Sonia Rzepka (Uniwersytet Warszawski)
Technika skordatury w literaturze skrzypcowej w kontekście praktyki wykonawczej i lutniczej

Aleksandra Gruda (Uniwersytet Warszawski)
Od fragmentu do całości: proces identyfikacji fletu poprzecznego z XVIII wieku

9:00 – 10:15 Sesja naukowa (4B)
(prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

Alicja Zabrocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Postać Judyty w operze „Zamek Sinobrodego” Beli Bartóka i Beli Balazsa w świetle biografii twórców oraz przemian społeczno-kulturowej roli płci

Marta Szostak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recepcja opery „Porgy and Bess” George’a Gershwina w świetle amerykańskiej krytyki muzycznej w latach 1935-1936

Wojciech Bernatowicz (Uniwersytet Warszawski)
Postmodernizm w musicalach Stephena Sondheima

10:15 – 10:30 Przerwa

10:30 – 11:45 Sesja naukowa (5A)
(prowadzenie – prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska)

Maryla Zając (Uniwersytet Jagielloński)
Bohater uwikłany. Charakterystyka postaci Franza Kafki w operze „Pułapka” Zygmunta Krauzego

Aleksandra Bliźniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Twórczość Tomasza Sikorskiego inspirowana egzystencjalizmem w kontekście biografii kompozytora na przykładzie utworów: „Widok z okna oglądany w roztargnieniu” oraz „Milczenie syren”

Julia Okołowicz (Uniwersytet Warszawski)
Alberto Savinio – twórca (nie)zapomniany

10:30 – 11:45 Sesja naukowa (5B)
(prowadzenie – prof. UAM dr hab. Marcin Gmys)

Karol Rzepecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Wpływ Stanisława Moniuszki na działalność Henryka i Józefa Wieniawskich

Adam Kukla (Uniwersytet Jagielloński)
Problem autorstwa muzyki do baletu „Wesele w Ojcowie”

Agnieszka Grudzień (Uniwersytet Wrocławski)
Sylwetka zapomnianego pianisty wrocławskiego – Josefa Wagnera (1909-1947)

11:45 – 12:15 Przerwa

12:00 – 14:00 Warsztaty źródłoznawcze prowadzone przez gości zagranicznych – prof. Vjerę Katalinić
i prof. Ivano Cavalliniego

12:15 – 14:00 Prezentacja zbiorów Instytutu im. Oskara Kolberga (ul. Kantaka 4)

14:00 – 14:30 Przerwa

14:30 – 15:30 Prezentacja zbiorów Pracowni Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM (ul. Ratajczaka 38/40)

14:30 – 16:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:15 Sesja naukowa (6)
(prowadzenie –dr Łukasz Smoluch)

Ihor Wasylik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ukraińskie pieśni rocznego cyklu kalendarzowego

Anastasiya Niakrasava (Uniwersytet Warszawski)
Kilka uwag o współczesnej twórczości ludowej na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

16:15 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:45 Sesja naukowa (7A)
(prowadzenie – mgr Sonia Wronkowska)

Damian Garecki (Uniwersytet Wrocławski)
Znani muzycy i kompozytorzy w Szczecinie. Przyczynek do badań nad kulturą muzyczną miasta w XVII wieku

Adrian Rak (Uniwersytet Wrocławski)
Repertuar nowoniemieckich tabulatur organowych zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Karolina Pawlik (Uniwersytet Opolski)
Myśl Kościoła Katolickiego o muzyce na podstawie wybranych dokumentów

16:30 – 17:45 Sesja naukowa (7B)
(prowadzenie – prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Paulina Pieńkowska (Uniwersytet Warszawski)
#chopinbezgranic – recepcja 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dariusz Marciniszyn (Uniwersytet Wrocławski)
Ivo Pogorelich – geniusz, który cały czas zmienia swoje oblicze

Magdalena Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Wielka sala prób” czy „propozycja dla koneserów”. O polskich festiwalach muzyki współczesnej

19:00 Koncert zespołu BeFour i Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Aula LubrańskiegoCollegium Minus, ul. Wieniawskiego 1)

Środa 11 maja

9:00 – 10:15 Sesja naukowa (8A)
(prowadzenie – dr Piotr Podlipniak)

Agnieszka Cieślak (Uniwersytet Warszawski)
Muzyka we współczesnych prezentacjach filmów niemych

Mateusz Melski (Uniwersytet Warszawski)
Estetyka słuchowiska radiowego na przykładzie „Krzysztofa Kolumba” Arthura Honeggera i Williama Agueta

Stefania Zielonka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Muzemy w afekcie. Model analizy muzycznej Philipa Tagga

9:00 – 10:15 Sesja naukowa (8B)
(prowadzenie – dr Jakub Kasperski)

Daria Wolicka (Uniwersytet Warszawski)
Muzyka improwizowana jako substytut jazzowej sceny Warszawy

Radosław Rusztyn (Uniwersytet Wrocławski)
Publiczność jam session we współczesnej popkulturze

Jakub Kopaniecki (Uniwersytet Wrocławski)
Wniknąć w wirtualny świat. Muzyczna immersja w komputerowych grach fabularnych

10:15 – 10:30 Przerwa

10:30 – 11:45 Sesja naukowa (9)
(prowadzenie – dr Jakub Kasperski)

Hanna Lemanczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Od Korn’a po Tool – granice muzyki nu metalowej

Adrian Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Sleep – Dopesmoker – analiza

Kacper Dziuba (Uniwersytet Wrocławski)
Rola basisty we współczesnej elektronicznej muzyce tanecznej

11:45 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:30 Sesja naukowa (10)
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

Paulina Książel (Uniwersytet Warszawski)
Krzyk żalu tak słodki dla mojego serca – portret psychologiczny Medei na podstawie opery Luigiego Cherubiniego

Tomasz Grochalski (Uniwersytet Wrocławski)
Franz Strauss a rogi w kompozycjach Ryszarda Straussa

Piotr Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Początki muzyki programowej w XVIII wieku

13:30 – 13:45 Przerwa

13:45 – 15:00 Sesja naukowa (11)
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

Michał Wysocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Okolicznościowa i historyczna pieśń polifoniczna w Rzeczypospolitej okresu zygmuntowskiego

Aleksandra Wróblewska (Uniwersytet Wrocławski)
Gregor Lange (ok. 1540-1587) – charakterystyka życia i twórczości

Karolina Majewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Problematyka recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka grodziskich przekazów dzieł kompozytora

15:00 – 15:30 Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

15:30 Obiad


Kontakt:

Katedra Muzykologii UAM
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 61 829 14 00
e-mail: muzykolo@amu.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.