polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

konkursy aktualne (I)


I Ogólnopolski Konkurs Kreatywny na internetowy mem artystyczny – Warszawa 2016


Organizator:  Centrum Sztuki Współczesnej

Przemiana | Miasto | Wędrowiec
I Ogólnopolski Konkurs Kreatywny
na internetowy mem artystyczny

w ramach edukacyjnego programu Centrum Sztuki Współczesnej
dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


I. Organizatorzy i partnerzy konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach programu edukacyjnego i działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs realizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

II. Cele konkursu:
a. pobudzenie twórczej aktywności młodzieży w dziedzinie sztuk wizualnych, nowych mediów, wysokiej wartości sztuki internetowej;
b. pobudzenie zainteresowania muzyką współczesną;
c. inspiracja do pracy zespołowej i integracji wokół sztuki współczesnej;
d. podniesienie kompetencji plastycznych, muzycznych i językowych młodzieży;
e. promocja kreatywności i kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w polskich szkołach;
f. wykorzystanie sztuki współczesnej jako środka porozumienia i twórczej ekspresji młodzieży;'
g. pobudzenie aktywności nauczycieli w dziedzinie kreowania i wdrażania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą;
h. stworzenie wzorców nowatorskich działań kreatywnych, artystycznych i zespołowych w pracy z odbiorcą sztuk wizualnych i muzycznych.

III. Przedmiot i kategorie konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wizualnego artystycznegomemu internetowego (dalej zwanego „memem”), czyli obrazu cyfrowego o dowolnych parametrach technicznych, na którym zostanie przedstawiona dowolna autorska forma wizualna (obraz), przygotowanego techniką grafiki komputerowej i/lub kolażu cyfrowego;
2.Mem powinien spełniać następujące warunki:
a. powinien zawierać cyfrową wizualizację (artystyczną wizję, obraz), przygotowaną przez dowolny zespół młodzieży (kategoria I - zespołowa) lub indywidualną osobę (kategoria II - indywidualna), zawsze pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego;
b. warstwa tekstowa memu (tzw. „przesłanie”) powinna być oryginalna, stworzona przez zespół lub ucznia i nie przekraczać 200 znaków ze spacjami; powinna się zawierać znamiona sentencji, przesłania lub poezji;
c. warstwa wizualna memu może być wykonana dowolną techniką grafiki komputerowej, fotografii lub collage’u cyfrowego, dobraną w dowolny sposób przez autora lub kolektyw autorów;
d. warstwa wizualna wraz z tekstową powinny stanowić całość znaczeniową, osnutą wokół jednego z trzech zaproponowanych przez organizatorów Konkursu tematów, inspirowanych twórczością senegalskiego artysty i kuratora El Hadji Sy:
Temat nr 1:Przemiana
Temat nr 2:Miasto
Temat nr 3:Wędrowiec
3. Zgłoszenia konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
Kategoria I – mem zrealizowany w grupie szkolnej o dowolnej liczbie osób w wieku lat 13-19, pracującejpod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego, reprezentującej szkołę gimnazjalną i ponadgimnazjalną;
Kategoria II – mem zrealizowany przez indywidualną osobę w wieku 13-19 lat, pracującą pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna artystycznego.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnychw wieku od 13 do 19 roku życia, wraz z nauczycielami.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adresa.kierkosz@csw.art.pl„Formularz zgłoszeniowy” (dostępny na stronie www.csw.art.pl),w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 roku do godziny 24.00)
b. przesłać pracę konkursową (mem) w postaci zamkniętego pliku graficznego wysokiej jakości (formaty: JPG, png lub PDF), wielkości około 1 MB na adres a.kierkosz@csw.art.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 roku (do godziny 24.00).

V. Komisja oceniająca
Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:
- Małgorzata Ludwisiak – przewodnicząca jury, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”, historyk sztuki, kuratorka wielu wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;
- Tadeusz Wielecki – kompozytor, Dyrektor Festiwalu „Warszawska Jesień”
- Adriana Prodeus – historyk sztuki, animatorka kultury, stypendystka Fulbrighta na Tisch School of the Arts (NYU) w Nowym Jorku, dyrektor ds. Rozwoju Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”;
- Marta Śniady – kompozytorka,która stworzy warstwę muzycznąmemoopery;
- Marta Frej – polska artystka, autorka artystycznych memów
- Iga Fijałkowska – historyk sztuki, edukatorka, koordynatorka projektów edukacyjnych Centrum Sztuki Współczesnej sekretarz Konkursu.

VI. Kryteria oceny:
Jury oceni zgłoszone memy według następujących kryteriów:
a. wartość literacka lub znaczeniowa tekstu i przekazu słownego memu;
b. kompozycja warstwy wizualnej memu;
c. oryginalność warstwy wizualnej i koncepcji memu;
d. spójność wizualna i literacka (słowna) memu;
e. wkład pracy nauczyciela (aktywność, opieka, nadzór merytoryczny i artystyczny);
f. wkład pracy uczniów/ ucznia (kreatywność, pomysłowość, wizja, realizacja);
g. istnienie wartości dodanej (np. interesująca gra słów, skojarzenia, nawiązania, wysokiej klasy dowcip, itp.);
h. jakość realizacji obrazu i typografii memu.

VII. Nagrody
1. Główną nagrodą w Konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac (memów) jako podstawy spektaklu operowego, którego premiera odbędzie się 17 września 2016 roku w ramach 59. Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” w Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie.
2. Autorom zwycięskich prac zostaną przyznane po 3 najwyższe miejsca w każdej z dwóch kategorii, o których mowa w punkcie III.3 Regulaminu, a także pula dodatkowych wyróżnień specjalnych. Autorzy zwycięskich prac otrzymają wartościowe nagrodyrzeczowe orazbilety wstępu na 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i czasowe karnety wstępu do Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”.
3. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy i nauczyciele/opiekunowie artystyczniotrzymają indywidualne dyplomy oraz publikacje (książkowe lub płytowe). Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród głównych, w zależności od jakości nadesłanych zgłoszeń.
4. Nagrodzeni uczniowie i zespoły wraz z nauczycielami zostaną zaproszeni na Galę Finałową Konkursu, połączoną z premierową prezentacją memów w ramach spektaklu, o którym mowa w Punkcie VII.1regulaminu.

VIII. Memoopera
Wybrane memyzostaną wykorzystane do stworzenia opery. W ten sposób powstanie nowa forma o nazwie „memoopera”. Muzykę do memoopery skomponuje Marta Śniady – polska kompozytorka. Warstwa wizualna wybranych memów wraz z przesłaniami będą prezentowane jako część wizualna opery podczas jej premiery w ramach 59. Festiwalu „Warszawska Jesień”, którą poprzedzi oficjalne wręczenie nagród w konkursie.
XI. Wykorzystanie i promocja memów
Wybrane memy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” a także Festiwalu „Warszawska Jesień”. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora lub autorów prac na wykorzystanie ich i upowszechnienie na wszelkich polach eksploatacji
i nośnikach, w celu realizacji libretta opery oraz spektaklu memoopery, a także promocji Konkursu, wydarzeń powiązanych z premierą,samych memów iw ramach wszelkich merytorycznych, artystycznych i edukacyjnych działań, publikacji i wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej ”Zamek Ujazdowski” i Festiwalu „Warszawska Jesień”.

X. Terminy:
Termin nadsyłania prac – 31 maja 2016 roku, godz. 24.00
Termin obrad jury i wyboru najwyżej punktowanych memów – 10 czerwca 2016 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników oraz ostateczny wybór memów do realizacji memoopery – 10 czerwca 2016 roku
Termin gali finałoweji premiery memoopery – 17 września 2016 roku
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Centrum Sztuki Współczesnej (www.csw.art.pl) oraz Festiwalu „Warszawska Jesień” (www.warsaw-autumn.art.pl), w miarę możliwości na stronach partnerów, a także rozesłane do mediów w całym kraju.Kontakt:

Informacje i zapytania w sprawie konkursu i regulaminu należy kierować e-mailem na adres: a.kierkosz@csw.art.pl, telefonicznie pod numery: 606 111 003, 734 784 001 lub na adres Sekretarz Konkursu Igi Fijałkowskiej: i.fijalkowska@csw.art.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.